Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist u dat volgens het Veilig Online 2021 onderzoek van i&o Research 60% van de Nederlanders zich zorgen maakt om hun digitale veiligheid? Daarom hier wat tips zodat u zichzelf en uw naasten tegen oplichters kunt beschermen.

Ontmasker oplichters

Je herkent oplichters omdat ze je onder druk zetten om snel in actie te komen. Doe je niet wat de oplichter wil, dan dreigt er iets mis te gaan.

  • Oplichters vragen je bijvoorbeeld via een phishingmail (email) snel in te loggen en je ‘veiligheidsinstellingen te checken’. De smoes? Vaak iets als “zo voorkom je dat je rekening geblokkeerd wordt”.
  • Of ze bellen je op met het dringende ‘advies’ om geld over te boeken. Zogenaamd zodat criminelen het niet kunnen stelen. En deze oplichters ‘helpen’ je er graag bij door je pc op afstand over te nemen.

Bellende boeven

Wees extra alert als een ‘bankmedewerker’ belt omdat er iets mis zou zijn met je rekening, betaalpas of scanner. Zeker als de beller voorstelt iemand langs te sturen om je pas en scanner op te halen. Soms zelfs met (een kopie of scan van) je identiteitsbewijs.
Dit doen Nederlandse banken nooit.

Doet de beller zich voor als van uw bank en twijfelt u over de beller? Geeft het gesprek u een naar gevoel? Hang dan meteen op. En bel direct uw bank; zij helpen u graag verder en u helpt hen om verder misbruik te voorkomen.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat een op de vier huishoudens met een middeninkomen niet weet of ze recht hebben op toeslagen?
De stijgende prijzen zorgen al een tijdje voor een toename in het aantal cliënten van budgetcoaches zorgen? Dit zegt Stephanie Hesterman, eigenaar van Budgetcoach.nl: “We zien niet alleen mensen met een minimuminkomen, ook huishoudens met middeninkomens hebben het lastiger met de stijgende prijzen.”

Maar welke tips krijgen deze mensen mee? Jezelf vergelijken met anderen is daar één van. “Veel mensen weten niet wat normale bedragen zijn voor boodschappen en verzekeringen. Je komt er dan misschien achter dat je veel meer uitgeeft aan boodschappen dan anderen. Zo weet je waar nog ruimte zit om te besparen.”

Op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kun je je huishoudfinanciën vergelijken met die van anderen in Nederland.

Heb je recht op toeslagen?

Ook weten velen niet dat ze recht hebben op toeslagen, waardoor ze geld mislopen“, vervolgt Hesterman. “Check dat ieder jaar opnieuw, want wellicht zijn er veranderingen geweest in je inkomsten waardoor je er opeens wel of niet recht op hebt. Het kan soms raadzaam zijn om toeslagen pas aan het eind van het jaar terug te vragen.”

Zo voorkom je dat je toch onterecht te veel huur- of zorgtoeslag hebt gekregen en na afloop een fiks bedrag moet terugbetalen.” En wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat we steeds aardiger worden naar mate we ouder worden?

Een nieuwe studie bevestigt dat we inderdaad een gedragsverandering ondergaan naarmate we ouder worden. En in de meeste gevallen betreft het een verandering ten goede.

Oxytocine
In het onderzoek bestudeerden de onderzoekers of de afgifte van oxytocine – beter bekend als het knuffelhormoon – in de hersenen verandert met de leeftijd en, zo ja, of dit gedragseffecten heeft. “Oxytocine is een neurochemisch signaal dat hechting aan en binding met anderen bevordert,” legt onderzoeker Paul Zak uit. “Het is aangetoond dat sociale connecties de morbiditeit en mortaliteit aanzienlijk verminderen. Hoe oxytocine verandert met de leeftijd is echter nog nooit eerder onderzocht, maar kan belangrijke gevolgen hebben voor onze gezondheid en gemoedstoestand.

Genereuzer en hulpvaardiger
Het onderzoek leidde tot een interessante ontdekking. Mensen die namelijk de meeste oxytocine aanmaakten, bleken niet alleen genereuzer, maar waren over het algemeen ook hulpvaardiger. “Bovendien ontdekten we dat de afgifte van oxytocine toeneemt met de leeftijd,” stelt Zak. “Maar misschien nog wel interessanter, is dat er een positief verband bestaat tussen de verandering in oxytocine en een grotere tevredenheid over het leven, dankbaarheid en empathische gevoelens; eigenschappen die allemaal toenemen naarmate mensen ouder worden.”

Hoe ouder, hoe aardiger
De studie bevestigt dat de meeste mensen dus inderdaad aardiger worden met de leeftijd en verklaart ook waarom dit zo is: dankzij de toename van de afgifte van het knuffelhormoon oxytocine. “Onze studie biedt een neurochemische verklaring voor waarom ouderen vaker tevreden zijn met hun leven en vaker zorgzaam en hulpvaardig zijn,” vat Zak samen.

Waarom?
Een interessante vraag is waarom onze oxytocine-niveaus eigenlijk toenemen naarmate we ouder worden. “Het is bekend dat sociale interacties de hersenactiviteit beïnvloeden,” stelt Zak. “Een verklaring is dat oudere mensen de gewoonte hebben ontwikkeld om tijdens hun leven sociale contacten te leggen, zodat hun hersenen meer oxytocine afgeven. Een andere reden is dat mensen naarmate ze ouder worden beter in staat zijn hun emoties te reguleren, inclusief negatieve emoties, zodat ze gemakkelijker contact met anderen kunnen maken.

Hersentraining
Dit heeft interessante implicaties. Want het betekent dat je dus in feite ook je hersenen zou kunnen trainen om meer oxytocine af te geven. “Sociale interacties leiden zoals gezegd tot de afgifte van het knuffelhormoon, net als dansen, zingen en zelfs spelen met een hond,” somt Zak op. En zo is er een positieve spiraal geboren. Het betekent dat je dus zelf in de hand kunt hebben of je aardig, zorgzaam en behulpzaam bent, of… een zuurpruim.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat er in Alphen aan den Rijn 7.223 inwoners al geboren waren ten tijde van de bevrijding van Nederland in 1945?
Van deze groep inwoners waren er toen 132 al volwassen.

Laren en Bergen hebben grootste aandeel

In gemeenten waar relatief veel ouderen wonen, vind je ook relatief veel mensen die herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog kunnen hebben. De Noord-Hollandse gemeenten Laren (14,4 procent) en Bergen, en Waddeneiland Schiermonnikoog staan bovenaan in de lijst.

Van de twintig grootste gemeenten tellen Apeldoorn en Breda relatief de meeste inwoners die ten tijde van de bevrijding al geboren waren. In Almere, Utrecht en Amsterdam is die groep relatief het kleinst. In Almere is deze groep zelfs het kleinst van Nederland, op de gemeente Urk na.

Het aantal mensen dat de bevrijding mee heeft gemaakt, daalt elk jaar verder. Vooral de groep die ten tijde van de bevrijding al volwassen was, wordt snel kleiner. Vorig jaar ging het nog om 38.000 Nederlanders en dat zijn er nu dus 11.000 minder. Ongeveer driekwart van die groep bestaat uit vrouwen.

bron: NU.nl 040522

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat U kunt meedenken over de bouw van nieuwe woningen in Alphen aan den Rijn?

De Gemeente Alphen aan den Rijn stelt: “In Nederland is een groot tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Daardoor kunnen veel mensen geen (betaalbare) woning vinden. Om dit probleem op te lossen, moeten we de komende jaren in alle kernen huur- en koopwoningen bouwen. Dat is niet eenvoudig, want er is weinig ruimte”.

Daarom onderzoekt de Gemeente Alphen aan den Rijn waar ze (binnen de bestaande bebouwing) nog extra woningen kunnen bouwen. En niet geheel onbelangrijk: wat voor soort woningen dat moeten zijn – nieuwbouw, verbouw of hoogbouw? “Tegelijkertijd is het belangrijk dat zodra er meer woningen komen, de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd.

Meedenken

Inwoners en organisaties mogen meedenken over de punten waar de gemeente rekening mee moet houden bij nieuwbouw, verbouw of hoogbouw in bebouwd gebied. Denk aan duurzaamheid, betaalbaarheid, maximale hoogte, vergroening en parkeren. Daarvoor werd een enquête opgesteld: HIER kunt U hem invullen en dat kost 5 tot 7 minuten!

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat het Bentwoud een nieuw natuur- en recreatiegebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en Boskoop is?
Het mag dan een jong bos zijn, in 2016 is de inrichting van het natuurgebied afgerond, het is toch al een flink bos. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is er 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. En toch heb je er de ruimte: het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad. 

Hoewel het Bentwoud nog volop in ontwikkeling is, zijn er nu al vele bijzondere vogels, vlinders en planten te vinden. Ook voor de bezoeker is er al veel te beleven. Zo kun je er heerlijk wandelen, of op excursie gaan met de boswachter.
Door het hele gebied mag je van de paden af en lekker struinen door het bos. 

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat er nog vaak financieel misbruik gemaakt wordt van ouderen?

Het zijn dan vaak kwetsbare, veelal alleenstaande ouderen. Zij kunnen, door allerlei omstandigheden, steeds afhankelijker worden van de mensen om hen heen, die
zaken overnemen omdat het voor de oudere te moeilijk wordt. Ouderen kunnen zo de eigen regie over eigen financiën verliezen en daarbij ook over eigen zelfstandigheid. Tevens kunnen ze dan ook slachtoffer worden van mensen die hen na staan, die zij vertrouwen maar waarvoor de deur openstaat naar oneigenlijk gebruik (misbruik dus) te maken van de financiën van de oudere.

Informatie bijeenkomst

De Lokale Alliantie Financieel Misbruik is een samenwerkingsverband tussen het Sociaal
domein (welzijns- en vrijwilligersorganisaties), Medisch domein ( thuiszorgorganisatie(-s)) en
de Private sector (bewindvoering, notarissen en banken). Zij zetten in op preventie en
effectieve interventie, met als doel financieel misbruik van ouderen te voorkomen en te
stoppen.

In dit kader wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar U aan deel kunt nemen:

  • Wanneer: 19 mei 2022
  • Hoe laat: 14.30 tot 16.30 uur
  • Locatie: Wijkcentrum Swaenswijk te Alphen aan den Rijn
  • Aanmelden: Tot 17 mei door een mail te sturen naar via@participe.nu (o.v.v. financieel misbruik) of bellen naar 06 81256782
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

1 mei 2022

Wist U dat het vakantiegeld over de periode mei 2021 tot en met april 2022 wordt uitbetaald in combinatie met de AOW over de maand mei a.s?

Voor alleenstaanden die het gehele jaar de volledige AOW hebben ontvangen bedraagt het netto bedrag € 805,90. AOW-ers met het gehele jaar een partner, ontvangen € 575,60.

Meer informatie is te vinden op de website van de Sociale Verzekering Bank.

Ter voorkoming van misverstanden: het vakantiegeld is een vast bedrag per maand en geen 8 % van het inkomen, zoals dit voor veel werknemers het geval was.

Nog een update op ons eerdere bericht over de energie toeslag

Het uitbetalen van de energietoeslag gebeurt in twee fasen.
In fase 1 krijgen de uitkerings-gerechtigden deze energietoeslag.
Voor fase 2 moet het college nog de voorwaarden vaststellen. Dat wordt in mei gedaan. Daarna zullen we deze voorwaarden publiceren op de website van de gemeente:

https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Werk_uitkering_en_inkomen/Toeslagen_en_vergoedingen/Energietoeslag

Bij deze voorwaarden zullen ook de bedragen achter de betreffende percentages genoemd worden. Dit geldt zowel voor de groep van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd alsmede voor de groep die de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat in Nederland de mensen elkaar (gemiddeld) meer vertrouwen dan in andere landen?

Een onderzoekbureau stelde in 30 verschillende landen de volgende vraag:

Zou je zeggen dat de meeste mensen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen?

Dit zijn de resultaten voor alle landen samen:

30% van de respondenten is het er mee eens dat “De meeste mensen te vertrouwen zijn”, maar het niveau van vertrouwen verschilt sterk per land.
Mannen hebben over het algemeen meer vertrouwen dan vrouwen (32% t.o.v. 27%)
In de meeste landen is het niveau van vertrouwen hoger bij mensen met een hoger inkomen dan bij mensen met een lager inkomen (32 t.o.v. 26%)

Wat zijn de resultaten in Nederland?

• Nederlanders hebben meer vertrouwen dan gemiddeld, 48% van de respondenten zegt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn
• Mannen hebben nog steeds meer vertrouwen dan vrouwen (55% t.o.v. 42%)
• Net als voor alle landen samen, is het niveau van vertrouwen in Nederland hoger bij mensen met een hoog inkomen dan bij mensen met een laag inkomen (71% t.o.v. 38%)