weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

8 Aandacht voor zingeving

Bij het ouder worden blijkt de kwaliteit van het leven essentieel. Ouderen willen van betekenis blijven, gezien worden en hun lief en leed delen met anderen. Deze zaken helpen bij het voorkómen van eenzaamheid.

Spreek daarom senioren aan op hun kracht, ook als het gaat over zorg of verlies.
Veel ouderen willen zich nuttig maken voor anderen.
Dit moet mogelijk zijn en blijven, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

zingeving

Bij zorg en ondersteuning aan senioren is waardering nodig voor het persoonlijke levensverhaal en de opgedane levenswijsheid. Ook respect voor de eigen taal (of dialect) en cultuur is essentieel op latere leeftijd. Wanneer u zich in senioren verplaatst, blijkt er meer mogelijk te zijn dan u misschien denkt.

Veel ouderen willen zich nuttig maken voor anderen.

Aandachtspunten van het OSO voor een seniorvriendelijke gemeente:

  • versterkt projecten tegen eenzaamheid en benut daarbij de goede voorbeelden in het kader van het Nationaal Programma Ouderen/Beter Oud en ondersteunt lokale initiatieven op dit gebied.
  • creëert een aantrekkelijk vrijwilligersklimaat, met ruimte en waardering voor vrijwilligerswerk van en voor senioren. Faciliteert deze vrijwilligers met begeleiding, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering.
  • betrekt senioren bij allerlei activiteiten, zodat hun kennis en ervaring kan worden benut.verdiept zich in de diversiteit van senioren en hun (culturele) achtergrond, betrekt sleutelfiguren uit diverse etnische groepen bij haar beleid en faciliteert hun sociale activiteiten.
  • waarborgt bij het inkopen van zorg en ondersteuning dat zorgprofessionals tijd en aandacht hebben voor levensvragen van senioren.
  • stimuleert een open klimaat naar spirituele zorg, met name voor de laatste levensfase.

Goede voorbeelden

  • De gemeente Rotterdam pakt eenzaamheid aan met het project Even Buurten
  • De gemeente Nijmegen ondersteunt het Coil, centrum voor levensvragen.
  • Via de Wmo is ondersteuning en geestelijke verzorging mogelijk bij levensvragen van ouderen.