weergegeven: 1 - 2 van 2 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat U kunt meedenken over de bouw van nieuwe woningen in Alphen aan den Rijn?

De Gemeente Alphen aan den Rijn stelt: “In Nederland is een groot tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Daardoor kunnen veel mensen geen (betaalbare) woning vinden. Om dit probleem op te lossen, moeten we de komende jaren in alle kernen huur- en koopwoningen bouwen. Dat is niet eenvoudig, want er is weinig ruimte”.

Daarom onderzoekt de Gemeente Alphen aan den Rijn waar ze (binnen de bestaande bebouwing) nog extra woningen kunnen bouwen. En niet geheel onbelangrijk: wat voor soort woningen dat moeten zijn – nieuwbouw, verbouw of hoogbouw? “Tegelijkertijd is het belangrijk dat zodra er meer woningen komen, de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd.

Meedenken

Inwoners en organisaties mogen meedenken over de punten waar de gemeente rekening mee moet houden bij nieuwbouw, verbouw of hoogbouw in bebouwd gebied. Denk aan duurzaamheid, betaalbaarheid, maximale hoogte, vergroening en parkeren. Daarvoor werd een enquête opgesteld: HIER kunt U hem invullen en dat kost 5 tot 7 minuten!

Commissie Wonen

Doelstelling van de Commissie OSO-Wonen: Het woningaanbod van koop-en huurwoningen in overeenstemming te laten brengen met de behoefte van senioren.

Een comfortabel en veilig huis geldt als een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig bestaan. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het liefst oud worden in hun eigen huis en in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Mijnhuisvanmorgen.nl De website van OSO-Wonen maakt zich sterk om dit voor en met u te realiseren. Als OSO-Wonen zijn wij zijn bereid u verder te informeren, te helpen en bij te staan met vragen over uw woning.

Voorzitter a.i.
tevens Coördinator huisvesting
P. (Pieter) Verkadeemail
Secretaris a.i.
tevens Penningmeester / Notulist
T. (Teun) Kranenburgemail
Lid werkgroep huisvesting kern
Alphen + Zw.dam + Aarlanderveen
H. (Hans) Oskampemail
Lid werkgroep huisvesting kern
Alphen + Zw.dam + Aarlanderveen
H. (Henk) Boeremail
Lid werkgroep huisvesting kernen
v/h Rijnwoude
H. (Hans) van Milemail
Zorghuisvesting en
combilid Zorg & welzijn
J. (Jan) Heemskerk
email
Algemeen lid/ bewaren PR materiaal B. (Bas) van Meggelen
email
Webmaster
mijnhuisvanmorgen.nl
W, (Wim) Bloemzaad
email
Lid werkgroep kern Boskoop
Vacature
Notulist per 31 aug. 2023Vacature

Gezocht: webredacteur

Voor deze website zoekt de commissie Wonen naar een geschikte webredacteur m/v: Hij/zij houdt de website Mijnhuisvanmorgen.nl inhoudelijk bij, vult deze aan en breidt deze waar nodig uit. Hij/zij heeft een goede kennis van de ontwikkelingen op het gebied van bouwen en wonen voor senioren en een behoorlijke taal- en spellingvaardigheid. De webredacteur is lid van de commissie Wonen en onderhoudt een goed contact met de webmaster, die de technische zaken van de website verzorgt.

Gezocht: secretaris

Eind 2021 neemt Bob Koning afscheid als secretaris van de commissie. Van de secretaris (m/v) wordt verwacht dat hij/zij elke maand de agenda van de commissievergadering voorbereidt. De secretaris houdt ook de ingekomen en uitgaande stukken bij en verzorgt de correspondentie van de commissie. Aan het eind van het jaar maakt de secretaris een jaarverslag van de activiteiten van de commissie.

Belangstellenden voor deze functies worden uitgenodigd zich te melden bij de secretaris:  

Secretariaat; Thuisweide 3, 2481 BK Woubrugge