weergegeven: 1 - 2 van 2 resultaten

Commissies en Werkgroepen

Het OSO bestaat, naast het bestuur, uit diverse commissies en werkgroepen: Commissies Wonen, Zorg & Welzijn, Activiteiten en Communicatie en de werkgroepen De vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastingservice.

De ouderenorganisaties aangesloten bij het OSO geven maatschappelijk steun aan alle Alphenaren met de volgende commissies en werkgroepen:

Commissie Wonen

Deze commissie heeft als doelstelling om, uiterlijk in 2020, het woningaanbod van koop- en huurwoningen in overeenstemming te laten brengen met de woningbehoefte en woonwensen voor senioren. Daarnaast, samen met partners en de werkgroep Mijn huis van morgen, senioren bewust te maken over aanpassingen in hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. LEES HIER MEER.

Commissie Zorg & Welzijn

Zij stelt zich ten doel om senioren langer thuis te kunnen blijven, wat nog eens wordt versterkt door de sluiting van de verzorgingshuizen. LEES HIER MEER.

Commissie Activiteiten

De commissie zet zich in voor dagtochten, fietsen, midgetgolf, wandelen, film in Castellum en lezingen. LEES HIER MEER.

Commissie Communicatie

Zij stelt zich ten doel om de website OSO-Alphen.nl toegankelijk te maken voor alle Alphenaren. Door informatie te geven vanuit de commissies en werkgroepen in het Seniorennieuws en de website van het OSO. LEES HIER MEER.

De vrijwillige Ouderenadviseur

Deze ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op de terreinen: inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. LEES HIER MEER.

Belastingservice

Voor de gratis hulp bij het invullen van een belastingbiljet of een (wijzigings-) formulier voor de huur- of zorgtoeslag, beschikken de ouderenorganisaties over vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid als belastingexpert. Leden van een ouderenorganisatie kunnen op verschillende manieren met hen in contact komen. LEES HIER MEER.

En bij de gemeente…

Er is een aantal OSO vrijwilligers als cliëntondersteuner, aangesloten bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij geven ondersteuning geeft bij een gesprek

 • op het Serviceplein,
 • bij Participe,
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
 • Jeugd- en Gezinsteams (JGT),
 • Tom in de Buurt
 • of de woningcorporatie.

Onderwerpen kunnen zijn: huishoudelijke hulp, financiën, Wmo, persoonsgebonden budget (PGB), wonen of zorg. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeentelijke website.

Wie zijn wij

Organisatie
De organisatie van het OSO bestaat uit een samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen ouderen-organisaties en personen, en wendt middelen en activiteiten aan om in de behoefte van senioren te voorzien in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Het OSO bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en afgevaardigden van de deelnemende Ouderenorganisaties met daarnaast de voorzitters van de commissies Wonen en Zorg & Welzijn.

Lid worden

Lid worden is steunen. En u steunt de ouderenorganisatie door lid te worden van één van onderstaande Ouderenorganisaties:

 • ASVA: Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn
 • FNV Senioren
 • KBO-afdeling  Alphen aan den Rijn
 • KBO Afdeling Boskoop
 • PCOB-afdeling Alphen aan den Rijn

LEES HIER MEER.

Contactadressen

Contact opnemen met het OSO kan op verschillende manieren, alle commissies en werkgroepen zijn direct te benaderen. Het secretariaat is op de Batenstein 40, 2403 PH Alphen aan den Rijn en per e-mail te bereiken: secretariaat@oso-alpen.nl

Alle andere contactadressen vind u hier.

Vacatures

Het onderhouden van contacten met organisaties en vrijwilligers vraagt veel energie, daarvoor heeft het OSO nog een aantal vacatures openstaan.
LEES HIER MEER.

Beleid en Verantwoording

Het beleid en de verantwoording van het OSO is weergegeven in een aantal stukken zoals de statuten, beleidsplan, huishoudelijk reglement, jaarplannen van de commissie Wonen en de commissie Zorg & Welzijn, subsidieaanvraag en het jaarverslag.
LEES HIER MEER.

Organisatieschema