weergegeven: 1 - 2 van 2 resultaten

Veel te doen als je ouder wordt

Iedereen beleeft ouder worden op zijn of haar eigen manier. De meeste mensen geven daarbij op zinvolle wijze invulling aan hun leven…. maar er zijn ook mensen die het niet lukt om aansluiting vinden bij de wereld om zich heen en vereenzamen.

Een greep uit de mogelijkheden voor senioren in Alphen aan den Rijn: LEES VERDER

Commissie Zorg & Welzijn

Commissie OSO – Zorg & Welzijn stelt zich ten doel de senioren door voorlichting zich tijdig te laten verdiepen in de veranderingen binnen het sociaal domein.

Waardig ouder worden in de Alphense samenleving.

Vanuit het vastgestelde beleid van het OSO ziet de Commissie Zorg & Welzijn het als haar
belangrijkste taak om mede zorg te dragen om waardig ouder te worden in de Alphense
samenleving.
De Commissie Zorg & Welzijn staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar
en waarin we de sociale cohesie verstevigen. Daarmee creëren we een inclusieve
samenleving waarin plaats is voor alle generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm
en rijk.

Cliëntondersteuning

Voor Wmo aangelegenheden verwijzen wij u naar het serviceplein. Daar kunt u ook een cliëntondersteuning, via telefoonnummer 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail, aanvragen.

Samenstelling van de Commissie

  • De Commissie bestaat uit leden die gezamenlijk kennis en ervaring hebben op de werkgebieden Welzijn, Zorg en Wonen.
  • Regelmatig worden deskundigen vanuit verschillende achtergronden en werkend in verschillende disciplines uitgenodigd. Dit kunnen zijn cliëntondersteuners en seniorenadviseurs. Maar ook andere commissieleden en deskundigen met kennis van woningaanpassing en woonvoorzieningen.
  • Commissieleden hebben o.a. zitting in verschillende overlegorganen, cliëntenraden en netwerken.
  • Binnen de Commissie is ook actief de Werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO), die regelmatig informatie- en koffiemiddagen organiseert.
  • De Commissie vergadert maandelijks en de voorzitter heeft qualitate qua zitting in het bestuur van het OSO.
L.E. de Jong-Burggraaf
voorzitteremail
Vacature
Secretaris
Penningmeester
Coördinator OvO
J. Heemskerklidemail
H. Tangerinklidemail
Vakantlid