weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat het vakantiegeld over de periode mei 2021 tot en met april 2022 wordt uitbetaald in combinatie met de AOW over de maand mei a.s?

Voor alleenstaanden die het gehele jaar de volledige AOW hebben ontvangen bedraagt het netto bedrag € 805,90. AOW-ers met het gehele jaar een partner, ontvangen € 575,60.

Meer informatie is te vinden op de website van de Sociale Verzekering Bank.

Ter voorkoming van misverstanden: het vakantiegeld is een vast bedrag per maand en geen 8 % van het inkomen, zoals dit voor veel werknemers het geval was.

Nog een update op ons eerdere bericht over de energie toeslag

Het uitbetalen van de energietoeslag gebeurt in twee fasen.
In fase 1 krijgen de uitkerings-gerechtigden deze energietoeslag.
Voor fase 2 moet het college nog de voorwaarden vaststellen. Dat wordt in mei gedaan. Daarna zullen we deze voorwaarden publiceren op de website van de gemeente:

https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Werk_uitkering_en_inkomen/Toeslagen_en_vergoedingen/Energietoeslag

Bij deze voorwaarden zullen ook de bedragen achter de betreffende percentages genoemd worden. Dit geldt zowel voor de groep van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd alsmede voor de groep die de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is.