weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

Vacaturebank

Het OSO en de ouderenorganisaties hebben ruim 100 functies. Bestuurlijk, commissieleden en werkgroep medewerkers zijn altijd welkom. Heeft u interesse, zou u iets voor de ouderenorganisaties willen doen of zegt u:
“Op vrijwilligerswerk zit ik te wachten”
neem dan contact op met secetaris@oso-alphen.nl

De vacatures worden ook geplaatst op vrijwilligerspunt alphen
U kunt, op die site, ook rechtstreeks naar de OSO vacatures via: OSO Organisatie

Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties ( OSO ) is een vrijwilligers-organisatie met als doel een samenwerking en overleg tot stand te brengen tussen de bij het OSO aangesloten organisaties teneinde de belangen van alle senioren in Alphen aan den Rijn optimaal te behartigen op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.
In het OSO zijn vertegenwoordigd de ouderenorganisaties ASVA, KBO-Alphen, KBO-Boskoop, PCOB- Alphen en FNV-Senioren. Het OSO kent een viertal belangrijke kerntaken:

 1. Het kritisch volgen en becommentariëren van beleid en het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan gemeentelijke instanties en maatschappelijke organisaties.
 2. Het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.
 3. Het opstellen en het doen uitvoeren van activiteitenprogramma’s met name op het gebied van voorlichting, ontspanning en bewustwording.
 4. Het regelmatig via de verschillende communicatiemogelijkheden senioren informeren over voor senioren belangrijke ontwikkelingen en activiteiten.

Het OSO is op zoek naar:

Voorzitter Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

 • Geeft leiding aan het bestuur en de bestuursvergaderingen.
 • Bereidt samen met het dagelijks bestuur de bestuursvergaderingen voor.
 • Draagt, samen met de overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van het OSO, waarin beschreven onze visie, missie en strategie.
 • Houdt nauw contact met de commissies en werkgroepen binnen het OSO die de thema’s Activiteiten, Communicatie, Welzijn, Zorg en Wonen vertegenwoordigen.
 • Onderhoudt contacten met de plaatselijke overheid almede met maatschappelijke organisaties binnen ons werkgebied.
 • Is “het gezicht naar buiten” en bevordert daardoor de zichtbaarheid van het OSO.

Gewenste vaardigheden:

 • Enkele jaren bestuurlijke ervaring in vrijwilligersorganisaties.
 • Netwerker en verbinder.
 • Bij voorkeur bekend met het sociale domein binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Weet zaken voor elkaar te krijgen en is oplossingsgericht.

Commissielid Commissie Zorg & Welzijn Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

De Commissie Zorg en Welzijn heeft als belangrijkste taak:
1. Het onderzoeken van zorg- en welzijnsontwikkelingen voor ouderen en daarover te adviseren aan het bestuur en gemeente.
2. Het informeren over en het stimuleren van deelname aan zorg- en welzijnsactiviteiten van en door Alphense ouderen. Commissieleden hebben o.a. zitting in verschillende overlegorganen, cliëntenraden en netwerken.

Binnen de commissie is ook actief de werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO), die regelmatig informatie- en koffiemiddagen organiseert. De Commissie staat voor “Waardig ouder worden in de Alphense samenleving”.

Bijzondere wensen / Nadere toelichting:

De commissie zoekt een betrokken collega (man/vrouw/ jong/oud) die in staat is om mee te denken en te adviseren over verschillende zorg- en welzijnsonderwerpen voor en door Alphense senioren.


Penningmeester Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

Binnen het OSO bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor

 • het financieel beleid,
 • het bijhouden van de administratie ( banken en betalingen ),
 • het opstellen van de financiële jaarrekening,
 • het aanvragen van subsidie bij de Gemeente en de subsidieverantwoording,
 • het op de hoogte houden van het bestuur van de actuele financiële positie van de stichting,
 • het onderhouden van contacten met externe relaties zoals de bank en de gemeente.

Heb je interesse in deze leuke vrijwilligersfunctie en wil je het bestuur van het OSO versterken, neem dan contact op met Roy Wijnberg, tel: 0657895605. Wij horen graag van je.


Webredacteur Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

Hij/zij houdt de website Mijnhuisvanmorgen.nl inhoudelijk bij, vult deze aan en breidt deze waar nodig uit. De webredacteur is lid van de commissie Wonen en onderhoudt een goed contact met de webmaster, die de technische zaken van de website verzorgt.


Secretaris Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij elke maand de agenda van de commissie-vergadering voorbereidt en de leden daarvan op de hoogte stelt. De secretaris houdt ook de ingekomen en uitgaande stukken bij en verzorgt de correspondentie van de commissie. Aan het eind van het jaar maakt de secretaris een jaarverslag van de activiteiten van de commissie.


Contact opnemen met het OSO kan op verschillende manieren, alle commissies en werkgroepen zijn direct te benaderen. Het secretariaat is op de Secretariaat: Larixstraat 7, 2404 VW Alphen aan den Rijn en per e-mail te bereiken: secretariaat@oso-alphen.nl