weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat er binnen de Alphense gemeentegrenzen langs de Limesweg meer Romeinse enclaves waren dan alleen de castella in Alphen-Stad en Zwammerdam? En dat er bar weinig onderzoek naar is gedaan? Dit en meer is te lezen op RomeinsAlphen.nl.

“In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn van oost naar west een aantal Romeinse militaire locaties zeker. Dit zijn: castellum Nigrum Pullum (Zwammerdam), wachtpost of -station Goudse Rijpad, wachtpost De Schans, castellum Albaniana (Alphen-Stad), wachtpost Lemkes en wachtstation Hazerswoude-Rijndijk.”

“De locatie Goudse Rijpad bestaat uit een boerenhoeve en een militair gebouw. Er is een woonstalhuis gevonden met een flinke greppel rond het hele boerenerf. Vermoedelijk ligt de (nog) niet gevonden wachtpost aan de niet opgegraven Rijnkant van het terrein naast een behoorlijke geul die afwatert in de rivier. Met andere woorden: waarschijnlijk gaat het om een combinatie van een militaire wachtpost en een boerenhoeve.”

Over de beide Alphense castella, Nigrum Pullum in Zwammerdam en Albaniana in Alphen-Stad, is behoorlijk gepubliceerd naar aanleiding van opgravingen. Van de archeologie aan het Goudse Rijpad is een rapport geschreven.
De locaties De Schans en Lemkes zijn weliswaar opgegraven, maar niet gepubliceerd. Dat is jammer. Juist als iedereen kan lezen wat er is gevonden en wat de betekenis van de vondsten is, ontstaat meer belangstelling voor het Romeinse verleden van de gemeente Alphen aan den Rijn.