weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

5a Goede ouderenzorg

Integrale aandacht voor wonen, zorg & welzijn.

Goede ouderenzorg betekent: goede kwaliteit, passend, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen. Binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) hebben we het dan over hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, dagbesteding, (vervangende) mantelzorgondersteuning en cliƫntondersteuning. Goede zorg betekent ook preventie, versterken van de kracht van senioren zelf, een integrale aanpak en persoonlijke aandacht.

Aandachtspunten van het OSO voor een seniorvriendelijke gemeente:

 • neemt de regie in de samenwerking op het gebied van wonen, zorg & welzijn. Zorgt dat de gemeentelijke afdelingen binnen Alphen aan den Rijn goed samenwerken.
 • zet in op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. Investeert in preventieve programmaā€™s, bijvoorbeeld samen met de GGD, sport- of welzijnsorganisaties. Faciliteert sport- en beweegprogrammaā€™s en burgerinitiatieven, zodat senioren meer kunnen bewegen.
 • zorgt voor voldoende zorg en ondersteuning:
  • voor mensen met en zonder beperking;
  • met keuzevrijheid voor senioren tussen zorgaanbieders;
  • beschikbaar op redelijke fysieke afstand (ook in krimpregioā€™s).
 • zorgt voor betaalbaarheid van zorg en ondersteuning, waarbij de eigen bijdrage inkomensafhankelijk is en niet leidt tot (onterechte) zorgmijding.
 • biedt zorg en ondersteuning integraal en gecoƶrdineerd aan. Dit vergt afstemming tussen zorgaanbieders, in een multidisciplinair team.
 • Benut het succesvolle project Samen Oud, als goed voorbeeld waarin gewerkt wordt met ouderenzorgteams. Huisartsen zijn hierin de spil en werken samen met een wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseur.
 • bereikt ook de meeste kwetsbare en eenzame ouderen met passend aanbod.
 • faciliteert burgerinitiatieven, zoals zorgcoƶperaties.
 • zet de wensen van senioren voorop bij de vraag naar zorg en ondersteuning, niet de beschikbare budgetten of het aanbod van de zorgaanbieders.
 • zorgt dat zorgbudgetten volledig worden benut. Als de gemeente geld overhoudt, gaat dit terug naar de zorg zelf.
 • zorgt voor duidelijke informatie over de beschikbare Wmo-voorzieningen.