weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

4b Ouderenwerkloosheid omlaag

Voldoende inkomen voor ouderen

spaarvarken

Voldoende werk voor 50-plussers is nog belangrijker geworden sinds het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De algemene werkloosheid daalt momenteel, maar helaas nauwelijks onder langdurig werkloze 50-plussers.

Deze werklozen verdienen extra aandacht van de sociale dienst of uw lokale werkbedrijf (samenwerking sociale werkplaats en/of UWV). Ook werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigde 50-plussers moeten bij de gemeente Alphen aan den Rijn terecht kunnen. Er blijft teveel talent en kennis onbenut.

Duurzame participatie van oudere werknemers vraagt niet alleen inzet van werknemers zelf, maar ook van werkgevers en van de overheid. Bij het inkoop- en vestigingsbeleid van de gemeente kunt u hier aandacht voor vragen.

  • biedt intensieve persoonlijke dienstverlening voor 50-plussers met een bijstandsuitkering.
  • werkt samen met het UWV om de re-integratie van oudere werkzoekenden te verbeteren.
  • zoekt naar instrumenten voor een ruimhartig beleid rondom instroom-bevorderende maatregelen voor 50-plussers, zoals scholingsvouchers en de no-riskpolis.
  • spreekt werkgevers aan waarmee de gemeente zaken doet, op het voorkómen van ontslag van ouderen door middel van duurzame inzetbaarheid.
  • geeft hierin als werkgever zelf het goede voorbeeld.