weergegeven: 1 - 6 van 6 resultaten

OSO – Aandachtspunten

verkiezingen

1 Politiek dichtbij
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Het OSO wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.
LEES HIER MEER.

begrijpen

2 Senioren centraal, niet de regels.
Uw inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat uw gemeente doet en hoe deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf.
LEES HIER MEER.

hand geven

3 Inclusieve samenleving
Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden.
LEES HIER MEER.

portemonnee

4 Voldoende inkomen voor ouderen
– Lokaal armoedebeleid
Regelingen; vrijstelling, armoede, enz.
LEES HIER MEER.

Ouderenwerkeloosheid omlaag
LEES HIER MEER.

seniorenzorg

5 Integrale aandacht voor wonen, zorg & welzijn
Goede ouderenzorg
LEES HIER MEER.

– Samenspel tussen hulpverleners
LEES HIER MEER.

– Voldoende passende woningen voor senioren
LEES HIER MEER.

paraplu

6 Een veilige gemeente
Aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden. 
Voorlichting over inbraak, diefstal, babbeltrucs, cybercrime en brandgevaar.
Aangiften eenvoudig en laagdrempelig.
LEES HIER MEER.

computer

7 Digitalisering zonder uitsluiting
Geeft (digi-)hulp achter de voordeur of dichtbij huis.
Dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk zijn.
Domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw.
LEES HIER MEER.

bezoek

8 Aandacht voor zingeving
Projecten tegen eenzaamheid.
Aantrekkelijk vrijwilligersklimaat, faciliteer vrijwilligers met begeleiding.
Diversiteit van senioren en hun (culturele) achtergrond.
LEES HIER MEER.

Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties ( OSO )

Het doel is samenwerking en overleg tot stand brengen met ouderenorganisaties. Gemeenschappelijk met elkaar optrekken gericht op maatschappelijk beleid. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Onderhouden van contacten met gemeente en instanties om gezamenlijk de belangen van senioren te behartigen. Het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten met name voor kadervorming en voorlichting.

UIT Agenda

Op de Uit Agenda kunt u vinden; koffie middagen, dagtochten, fietsen en bioscoop mede georganiseerd door het OSO, voor de overige activiteiten verwijzen wij u naar het Seniorennieuws.

Organisatie

Het OSO bestuur bestaat uit afgevaardigden van deelnemende ouderenorganisaties en voorzitters van de commissies Wonen en Zorg & Welzijn. Wij zijn bereikbaar via ons contactgegevens. Kijk op onze vacaturebank voor vrijwilligers die wij nog zoeken. Tot slot geven wij graag een inzicht in beleid en verantwoording.

Commissies en werkgroepen

Naast de Commissies Wonen, Zorg & Welzijn, Activiteiten en Communicatie zijn actief de werkgroepen: OvO (Ouderen voor Ouderen), Mijn huis van morgen, Ouderenorganisaties, Ouderen adviseurs en Hulpen bij belastingaangiften (Huba’s)

Berichten

Over allerlei mogelijke onderwerpen van Wmo, rijbewijskeuring, misbruik tot bloeddrukmeting. Mist u nog een belangrijk bericht? Laat het ons dan weten!

Nieuwsjournaal

Het OSO schrijft in het Seniorennieuws van de ouderenorganisaties in Alphen aan den Rijn en in het KBO journaal van Boskoop.
U kunt het Seniorennieuws downloaden, een uitgave van drie ouderenorganisaties ASVA, KBO Alphen en PCOB.
Het KBO journaal Boskoop is een uitgave van de afdeling KBO Boskoop.

Links

Links die voor senioren in Alphen aan den Rijn interessant kunnen zijn. Aanvullingen zijn altijd welkom.

Sitemap

Een overzicht van alle pagina’s op de website.

Bestuur

Het OSO bestuur bestaat uit: Een onafhankelijk voorzitter, de voorzitters van de commissies OSO-Wonen, OSO-Zorg & Welzijn en de deelnemende organisaties: ASVA, FNV senioren, KBO-Alphen, KBO-Boskoop en de PCOB.
Elk bestuurslid stelt een vervanger vast.
Daarnaast is er een dagelijks bestuur bestaande uit: onafhankelijk voorzitter, plaatselijk voorzitter. Secretaris en penningmeester.
Secretariaat: Batenstein 40, 2403 PH Alphen aan den Rijn
Secretaris@oso-alphen.nl website: www.oso-alphen.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter(Annette) Sax
Onafhankelijk
email
plv. voorzitter

B. (Bas) van Meggelen
Voorzitter FNV Senioren
email
Secretaris
Externe samenwerking
J.G.M. (Hans) Thus
Onafhankelijk
06-25372280email
PenningmeesterP. (Paul) van der Meer
lid PCOB
06-23594541email
Bestuurslid
Voorzitter OSO-Wonen
P. (Pieter) Verkade
Lid PCOB
06-51083741email
Bestuurslid
Voorzitter OSO-Zorg & Welzijn
L.E. (Lyda) de Jong-Burggraaf
Lid ASVA
0172-436132email
BestuurslidP.G.S. (Peter) Dobbe
Voorzitter ASVA
0172-437722email
Bestuurslid
V.M. (Vera) Groen-Uljé
Plv. Voorzitter KBO-Boskoop
0172-39582email
Bestuurslid

D. (Dirk) Spronk0172-421271email
Bestuurslid

D. (Dick) Tempelaar
Voorzitter PCOB
06-42252985email
NotulistH. W. (Henk) Rebel
Webmaster(Jos) Heesenemail

Wie zijn wij

Organisatie
De organisatie van het OSO bestaat uit een samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen ouderen-organisaties en personen, en wendt middelen en activiteiten aan om in de behoefte van senioren te voorzien in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Het OSO bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en afgevaardigden van de deelnemende Ouderenorganisaties met daarnaast de voorzitters van de commissies Wonen en Zorg & Welzijn.

Lid worden

Lid worden is steunen. En u steunt de ouderenorganisatie door lid te worden van één van onderstaande Ouderenorganisaties:

  • ASVA: Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn
  • FNV Senioren
  • KBO-afdeling  Alphen aan den Rijn
  • KBO Afdeling Boskoop
  • PCOB-afdeling Alphen aan den Rijn

LEES HIER MEER.

Contactadressen

Contact opnemen met het OSO kan op verschillende manieren, alle commissies en werkgroepen zijn direct te benaderen. Het secretariaat is op de Batenstein 40, 2403 PH Alphen aan den Rijn en per e-mail te bereiken: secretariaat@oso-alpen.nl

Alle andere contactadressen vind u hier.

Vacatures

Het onderhouden van contacten met organisaties en vrijwilligers vraagt veel energie, daarvoor heeft het OSO nog een aantal vacatures openstaan.
LEES HIER MEER.

Beleid en Verantwoording

Het beleid en de verantwoording van het OSO is weergegeven in een aantal stukken zoals de statuten, beleidsplan, huishoudelijk reglement, jaarplannen van de commissie Wonen en de commissie Zorg & Welzijn, subsidieaanvraag en het jaarverslag.
LEES HIER MEER.

Organisatieschema

Ouderenorganisaties

ASVA: Algemene Seniorenvereniging Alphen a/d Rijn
Bankrekening: NL56 INGB 0007 1388 91
t.n.v. ASVA Alphen aan den Rijn.
website facebook

FNV Senioren

website facebook twitter

KBO-Alphen aan den Rijn .
Bankrekening: NL91 INGB 0003 4735 04
t.n.v. Penningmeester KBO Alphen aan den Rijn.
 website

KBO-Boskoop .
Secretariaat: Zonnedauw 28, 2771 RM Boskoop.
 website
PCOB-Alphen aan den Rijn .
Bankrekening NL 62 RABO 0128 5352 88
t.n.v. PCOB Alphen aan den Rijn.
 website
KBO-PCOB-Alphen aan den Rijn .

 website

Beleid en verantwoording

Het beleid en de verantwoording van het OSO is weergegeven in een aantal stukken zoals de statuten, beleidsplan, huishoudelijk reglement, jaarplannen van de Commissies Wonen en Zorg & Welzijn, subsidieaanvraag, financiële verantwoording en het jaarverslag.

Oprichting en Statuten

Het Overleg Samenwerkende Ouderen (OSO) is opgericht op 19 december 1984. De akte van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) is gepasseerd op 16 juni 1994:

Na veel voorbereidend overleg en na verkregen toestemming van de drie hoofdbesturen kon op 16 juni 1994 ten overstaan van notaris F.E. van Beek de akte van de Stichting OSO worden gepasseerd.”

De tweede akte van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) is gepasseerd op 28 december 2016:

Aan deze stichting kunnen toegelaten worden ouderenorganisaties als participanten, mits deze participanten de belangenbehartiging van ouderen als grondslag hebben.”

De statuten zijn ter inzage bij de secretaris.

Beleidsplan

In 2016 is het beleidsplan 2017 – 2020 geschreven waarin is aangegeven dat de statuten worden gewijzigd om andere organisaties gelegenheid te geven participant te worden van het OSO. In het beleidsplan zijn naast het beleid van het bestuur, opgenomen de beleidsplannen van de commissie Wonen en de commissie Zorg & Welzijn. Tevens het beleid van de werkgroep activiteiten. Beleidsplan 2017 – 2020

Huishoudelijk reglement

In ontwikkeling.

Jaarplan Commissie Wonen

In het jaarplan is opgenomen dat de commissie overleg zal hebben met ‘partners’ die wonen gemeen hebben zoals gemeente, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, makelaars, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaar, enz. om woningbehoeften te promoten, vooral voor ouderen, met het thema ‘Aanpassen of Verhuizen‘ en ‘Langer Thuis‘. Daarbij zal de commissie promoten dat ouderen een goede huisvesting krijgen op voldoende plaatsen binnen Alphen waar de thema’s levensloopbestendig en eenzaamheid de aandacht hebben. Dat zal de commissie wonen doen door voorlichtingsbijeenkomsten te geven, nieuwbouw-projecten te beoordelen, de website mijnhuisvanmorgen.nl te onderhouden.

Jaarplan Commissie Zorg & Welzijn

In het jaarplan is opgenomen dat de commissie een netwerk zal ontwikkelen en onder-houden, het voorkomen of opheffen van eenzaamheid en het behouden van zingeving en versterken van weerbaarheid. Dat zal de commissie doen door bij organisaties die met name 1e en 2e lijns zorg verlenen: zoals gemeente, ziekenhuis, verpleeghuizen alsmede huishoudelijke zorgverleners, welzijnsorganisaties, overleg te hebben om zorgbehoeften te bespreken en te promoten, vooral voor kwetsbare ouderen in het kader van “langer thuis moeten wonen”.

Beide commissies zoeken naar draagkracht en medewerking binnen alle kernen en wijken van Alphen aan den Rijn.

Subsidieaanvraag en financiële verantwoording

Beide stukken zijn op te vragen bij onze penningmeester.

OSO jaarverslagen