weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat in Nederland de mensen elkaar (gemiddeld) meer vertrouwen dan in andere landen?

Een onderzoekbureau stelde in 30 verschillende landen de volgende vraag:

Zou je zeggen dat de meeste mensen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen?

Dit zijn de resultaten voor alle landen samen:

30% van de respondenten is het er mee eens dat “De meeste mensen te vertrouwen zijn”, maar het niveau van vertrouwen verschilt sterk per land.
Mannen hebben over het algemeen meer vertrouwen dan vrouwen (32% t.o.v. 27%)
In de meeste landen is het niveau van vertrouwen hoger bij mensen met een hoger inkomen dan bij mensen met een lager inkomen (32 t.o.v. 26%)

Wat zijn de resultaten in Nederland?

• Nederlanders hebben meer vertrouwen dan gemiddeld, 48% van de respondenten zegt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn
• Mannen hebben nog steeds meer vertrouwen dan vrouwen (55% t.o.v. 42%)
• Net als voor alle landen samen, is het niveau van vertrouwen in Nederland hoger bij mensen met een hoog inkomen dan bij mensen met een laag inkomen (71% t.o.v. 38%)