weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

3 Inclusieve samenleving

Wanneer we omzien naar elkaar, verstevigen we de sociale cohesie in onze gemeente Alphen. Daarmee creëren we een inclusieve samenleving: een samenleving waarin plaats is voor alle generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm en rijk.

Mantelzorgers, vrijwilligers en een persoonlijk sociaal netwerk kunnen ouderen bijstaan als het leven zwaar valt. Maar ook de inrichting van onze woonomgeving heeft veel effect op hoe we ons voelen en kunnen bewegen.

  • Zorgt dat ouderen de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden en andersom. Ouderenorganisaties kunnen daartoe een goede gesprekspartner zijn.
  • maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten mogelijk, ook voor ouderen met een kleine portemonnee.
  • zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden.
  • faciliteert een variëteit aan ontmoetingen in de wijk.
  • let bij (her)inrichting van buurten en kruispunten op langzame voetgangers (rollators/scootmobielen).
  • zorgt voor voldoende bankjes.
  • zorgt voor vervoer van deur tot deur.
  • maakt bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand.