weergegeven: 1 - 2 van 2 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist u bij de gemeente Alphen een informatie-box “Financieel Veilig Ouder Worden” kunt downloaden of bestellen? De box is bedoeld voor senioren die zich financieel willen voorbereiden op de toekomst en gewapend willen zijn tegen financieel misbruik.

Bestel of download de box via www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl.

Wat is financieel misbruik bij ouderen?

Veel geldzaken gaan tegenwoordig via internet waardoor het voor senioren lastiger kan worden om overzicht te houden over hun financiële zaken. Het kan dan voorkomen dat u afhankelijk wordt van anderen en die hebben niet allemaal het beste met u voor.

Hoe herkent u potentieel financieel misbruik?

Er zijn een aantal signalen die op misbruik kunnen wijzen:

  • plotselinge en onverklaarbare geldopnames bij de bank;
  • het verdwijnen van waardevolle spullen in huis;
  • een onverklaarbaar tekort aan saldo;
  • het ontstaan van onverklaarbare schulden en betalingsachterstanden;
  • ongezonde belangstelling voor uw saldo en bezittingen.

Mocht u hierover willen praten is er een telefoonlijn voor hulp en advies: 0800-2000 (24 uur bereikbaar)


Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat er nog vaak financieel misbruik gemaakt wordt van ouderen?

Het zijn dan vaak kwetsbare, veelal alleenstaande ouderen. Zij kunnen, door allerlei omstandigheden, steeds afhankelijker worden van de mensen om hen heen, die
zaken overnemen omdat het voor de oudere te moeilijk wordt. Ouderen kunnen zo de eigen regie over eigen financiën verliezen en daarbij ook over eigen zelfstandigheid. Tevens kunnen ze dan ook slachtoffer worden van mensen die hen na staan, die zij vertrouwen maar waarvoor de deur openstaat naar oneigenlijk gebruik (misbruik dus) te maken van de financiën van de oudere.

Informatie bijeenkomst

De Lokale Alliantie Financieel Misbruik is een samenwerkingsverband tussen het Sociaal
domein (welzijns- en vrijwilligersorganisaties), Medisch domein ( thuiszorgorganisatie(-s)) en
de Private sector (bewindvoering, notarissen en banken). Zij zetten in op preventie en
effectieve interventie, met als doel financieel misbruik van ouderen te voorkomen en te
stoppen.

In dit kader wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar U aan deel kunt nemen:

  • Wanneer: 19 mei 2022
  • Hoe laat: 14.30 tot 16.30 uur
  • Locatie: Wijkcentrum Swaenswijk te Alphen aan den Rijn
  • Aanmelden: Tot 17 mei door een mail te sturen naar via@participe.nu (o.v.v. financieel misbruik) of bellen naar 06 81256782