weergegeven: 1 - 5 van 5 resultaten

Seniorennieuws 2022 nr 10 december/januari 2023

Seniorennieuws is een uitgave van de drie ouderenorganisaties ASVA, KBO Alphen en PCOB. Dit blad verschijnt tien keer per jaar. Om dit blad te kunnen ontvangen kunt u lid worden van één van de organisaties.

Seniorennieuws 2022 nr 08 oktober

Seniorennieuws is een uitgave van de drie ouderenorganisaties ASVA, KBO Alphen en PCOB. Dit blad verschijnt tien keer per jaar. Om dit blad te kunnen ontvangen kunt u lid worden van één van de organisaties.

Seniorennieuws 2022 nr 04 mei

Seniorennieuws is een uitgave van de drie ouderenorganisaties ASVA, KBO Alphen en PCOB. Dit blad verschijnt tien keer per jaar. Om dit blad te kunnen ontvangen kunt u lid worden van één van de organisaties.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat het vakantiegeld over de periode mei 2021 tot en met april 2022 wordt uitbetaald in combinatie met de AOW over de maand mei a.s?

Voor alleenstaanden die het gehele jaar de volledige AOW hebben ontvangen bedraagt het netto bedrag € 805,90. AOW-ers met het gehele jaar een partner, ontvangen € 575,60.

Meer informatie is te vinden op de website van de Sociale Verzekering Bank.

Ter voorkoming van misverstanden: het vakantiegeld is een vast bedrag per maand en geen 8 % van het inkomen, zoals dit voor veel werknemers het geval was.

Nog een update op ons eerdere bericht over de energie toeslag

Het uitbetalen van de energietoeslag gebeurt in twee fasen.
In fase 1 krijgen de uitkerings-gerechtigden deze energietoeslag.
Voor fase 2 moet het college nog de voorwaarden vaststellen. Dat wordt in mei gedaan. Daarna zullen we deze voorwaarden publiceren op de website van de gemeente:

https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Werk_uitkering_en_inkomen/Toeslagen_en_vergoedingen/Energietoeslag

Bij deze voorwaarden zullen ook de bedragen achter de betreffende percentages genoemd worden. Dit geldt zowel voor de groep van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd alsmede voor de groep die de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat de gemeente Alphen aan den Rijn inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 800,00 gaat uitkeren?

Zij krijgen deze tegemoetkoming vanwege de stijgende energieprijzen. De gemeente Alphen aan den Rijn voert de uitbetaling van deze energietoeslag in twee fases uit.

Eerst betaalt de gemeente de energietoeslag aan inwoners die bij de gemeente bekend zijn omdat zij een bijstandsuitkering hebben ontvangen dan wel binnenkort ontvangen. Ook bewoners die gebruikmaken van de schuldhulpverlening hebben recht op de energietoeslag.

Inwoners die een inkomen genieten tot 120 % van de bijstandsnorm kunnen de energie-toeslag zelf aanvragen. Dit kan waarschijnlijk in de periode mei tot en met 31 december a.s. In deze categorie vallen onder meer AOW-gerechtigden. Een eventuele bijstandsuitkering vervalt immers wanneer iemand recht krijgt op AOW.
Het PCOB vraagt bij de gemeente na wat de bedragen zijn die bedoeld worden met 120 % van de bijstandsuitkering, zowel voor alleenstaanden als voor inwoners met een partner.

Om een indicatie te geven: wie recht heeft op de gemeentepolis bij Zorg en Zekerheid komt mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag.