weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

7 Digitalisering zonder uitsluiting

Senioren willen volwaardig aan onze digitale samenleving kunnen deelnemen.

Het OSO vindt dat algemene diensten voor iedereen toegankelijk moeten blijven, met of zonder computer.

Digitalisering kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze samenleving en op het leven van ouderen. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat senioren door deze ontwik-kelingen uitgesloten worden en dat hun zelfredzaamheid afneemt.

Aandachtspunten van het OSO voor een seniorvriendelijke gemeente:

  • faciliteert voorzieningen voor het aanleren en onderhouden van digitale vaardigheden en benut hierbij de kennis en activiteiten van de ouderenorganisaties zelf.
  • gebruikt een mix van communicatiemiddelen, zoals filmpjes bij laaggeletterden.
  • geeft (digi-)hulp achter de voordeur of dichtbij huis, al dan niet via seniorenorganisaties.
  • zorgt voor dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk zijn. Naast online contact is ook schriftelijk of telefonisch contact mogelijk, zonder daarvoor extra te hoeven betalen. Denk aan het opvragen van de afvalkalender, maar ook aan het aanvragen van een parkeervergunning of het verlengen van een paspoort.
  • benut domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw, in afstemming met senioren/gebruikers zelf.

Goed voorbeeld

  • De gemeente Ede heeft veel geregeld voor senioren. Ede heeft bemande loketten waar je terecht kunt voor allerlei vragen, van Wmo tot belasting. Ook organiseert Ede veel cursussen voor gepensioneerden, waaronder computercursussen. Dit gebeurt via de sociale kaart.