weergegeven: 1 - 3 van 3 resultaten
Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist u dat er in financieel opzicht nog al wat gaat veranderen in 2023?

Uit de Nieuwsbrief van de PCOB halen we de volgende informatie:

Loon, AOW en pensioen

Het minimumloon en de uitkeringen stijgen met 10,15 procent. Ook de AOW gaat met 10,15 procent omhoog. De AOW-bedragen worden twee keer per jaar aangepast. De lonen voor werknemers stijgen ook, maar minder snel. Het Centraal Planbureau verwacht een gemiddelde stijging van 3,7 procent.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd wordt 66 jaar en 10 maanden. In 2022 was dat nog 66 jaar en 7 maanden.

AOW en werk

Werkt u naast uw AOW? Dan kunt u voortaan pensioen blijven opbouwen tot 5 jaar na uw pensioendatum.

Eigen huis

Minder hypotheekrenteaftrek

Trekt u hypotheekrente af en heeft u een inkomen boven de 73.031 euro? Dan kunt u in 2023 uw rente en andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning nog tegen maximaal 36,93 procent aftrekken. In 2022 was dat nog 40 procent. De Belastingdienst berekent automatisch de juiste hypotheekrenteaftrek.

Lager eigenwoningforfait

U hoeft een minder groot deel van de waarde van uw eigen huis bij uw inkomen op te tellen voor uw belastingaangifte. Dat komt doordat het eigenwoningforfait omlaag gaat naar 0,35 procent (was 0,45 procent). Misschien gaat u hierdoor minder belasting betalen. Of dat zo is, hangt af van uw woz-waarde. De gemiddelde woz-waarde stijgt met ongeveer 15 procent. Dat betekent dat veel huiseigenaren geen voordeel hebben van het lagere eigenwoningforfait.

Hypotheekgarantie

De nieuwe kostengrens voor de hypotheekgarantie (NHG) wordt 405 duizend euro (was 355 duizend euro). De getaxeerde waarde van de woning mag niet boven deze kostengrens liggen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens ruim 429 duizend euro (was ruim 376 duizend euro). Voor een hypotheek met hypotheekgarantie betaalt u een lagere rente. De hypotheekgarantie zelf kost 0,6 procent.

Overdrachtsbelasting

Als u een huis koopt om het te gaan verhuren of als u een huis koopt dat duurder is dan 440 duizend euro, moet u 10,4 procent overdrachtsbelasting betalen (was 8 procent). Als u 35 jaar of ouder bent en een huis koopt dat niet duurder is dan 440 duizend euro om er zelf in te wonen, betaalt u 2 procent overdrachtsbelasting. Dit tarief blijft gelijk. Starters onder de 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting.

Subsidie voor isolatie

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) blijft bestaan. In 2023 is hiervoor 288 miljoen euro beschikbaar. U kunt als huiseigenaar een bijdrage uit deze subsidiepot krijgen als u een of meer isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren, of een warmtepomp of zonneboiler heeft laten installeren. Zie voor meer informatie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zonnepanelen

Als u zonnepanelen koopt en laat installeren, betaalt u geen btw.

Huren

Huurverlaging

Woont u in een sociale huurwoning van een woningcorporatie, heeft u een laag inkomen en ligt uw huur boven de 550 euro? Dan kan uw huur worden verlaagd tot 550 euro. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 120 procent van het sociaal minimum. Door deze maatregel gaan de huren van ongeveer 510 duizend huishoudens met gemiddeld 57 euro per maand omlaag. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd.

Huurtoeslag

De huurtoeslag stijgt met ongeveer 17 euro per maand. De maximale huur waarbij u toeslag kunt krijgen, gaat met 76 euro omhoog naar 806 euro.

Belasting

Hogere vrijstelling voor spaargeld

In 2023 mag u ongeveer 57 duizend euro aan spaargeld hebben zonder dat u daar belasting over hoeft te betalen (was 50.650 euro). Voor een echtpaar geldt het dubbele bedrag, dus 114.000 euro.

Hoeveel belasting u gaat betalen over uw spaargeld en beleggingen, is nog niet precies bekend. De rendementen waar de fiscus vanuit gaat, wordt begin 2023 bekendgemaakt. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Schenkingen

U mag een kind ieder jaar 6.035 euro belastingvrij schenken (was 5.677). Aan kleinkinderen en andere personen mag u ieder jaar 2.417 euro belastingvrij schenken (was 2.274).

Als u aan een kind onder de 40 jaar geld wilt schenken voor een eigen huis, kunt u 28.947 belastingvrij schenken. U kunt dit bedrag ook belastingvrij geven aan iemand anders die nog geen 40 is. Hij of zij moet dit dan gebruiken voor een eigen huis. In 2023 mag u aan uw kind dat nog geen 40 is ook dit bedrag geven voor iets anders.

Na 2023 kunt u niet meer belastingvrij schenken voor een eigen huis. U kunt dan nog wel een kind dat nog geen 40 is eenmalig 28.947 euro schenken.

Is de persoon aan wie u wilt schenken al ouder dan 40 maar zijn of haar partner nog niet? Dan mag u de schenking toch belastingvrij doen.

Zorg

Zorgpremie stijgt

De premie voor het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2023 voor de meeste zorgverzekeringen een stuk duurder. De bijdrage die u betaalt via uw loon, pensioen of rechtstreeks aan de Belastingdienst blijft ongeveer gelijk.

Op uw basisverzekering kunt u geen korting meer krijgen als u een zorgverzekering afsluit via een collectief, zoals een patiëntenvereniging, werkgever of ouderenbond.

Ook sommige vergoedingen veranderen.

Zorgtoeslag omhoog

De zorgtoeslag gaat (eenmalig extra) met 40 tot 60 euro per maand omhoog, afhankelijk van uw inkomen. Het maximuminkomen waarmee u zorgtoeslag kunt krijgen gaat ook omhoog. Dat betekent dat meer mensen zorgtoeslag kunnen aanvragen. Kreeg u in 2022 geen zorgtoeslag? Dan kunt u in 2023 misschien toch zorgtoeslag krijgen. Het is slim om een proefberekening te maken.

Reiskosten

Als u reiskosten heeft omdat uw partner of inwonend kind een maand of langer wordt verzorgd in een instelling op minimaal 10 kilometer van huis, kunt u uw reiskosten misschien aftrekken als bijzondere zorgkosten op uw aangifte inkomstenbelasting. Aftrek is mogelijk bij regelmatig bezoek. Hiervoor mag u 21 cent per kilometer rekenen.

Seniorennieuws 2022 nr 07 september

Seniorennieuws is een uitgave van de drie ouderenorganisaties ASVA, KBO Alphen en PCOB. Dit blad verschijnt tien keer per jaar. Om dit blad te kunnen ontvangen kunt u lid worden van één van de organisaties.

Berichten Wist U dat...

Wist U dat…?

Wist U dat de gemeente Alphen aan den Rijn inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 800,00 gaat uitkeren?

Zij krijgen deze tegemoetkoming vanwege de stijgende energieprijzen. De gemeente Alphen aan den Rijn voert de uitbetaling van deze energietoeslag in twee fases uit.

Eerst betaalt de gemeente de energietoeslag aan inwoners die bij de gemeente bekend zijn omdat zij een bijstandsuitkering hebben ontvangen dan wel binnenkort ontvangen. Ook bewoners die gebruikmaken van de schuldhulpverlening hebben recht op de energietoeslag.

Inwoners die een inkomen genieten tot 120 % van de bijstandsnorm kunnen de energie-toeslag zelf aanvragen. Dit kan waarschijnlijk in de periode mei tot en met 31 december a.s. In deze categorie vallen onder meer AOW-gerechtigden. Een eventuele bijstandsuitkering vervalt immers wanneer iemand recht krijgt op AOW.
Het PCOB vraagt bij de gemeente na wat de bedragen zijn die bedoeld worden met 120 % van de bijstandsuitkering, zowel voor alleenstaanden als voor inwoners met een partner.

Om een indicatie te geven: wie recht heeft op de gemeentepolis bij Zorg en Zekerheid komt mogelijk ook in aanmerking voor de energietoeslag.