weergegeven: 1 - 1 van 1 resultaten

6 Een veilige gemeente

Een zorgzame samenleving begint met veiligheid. De tendens van langer thuis wonen vraagt dat we scherp moeten letten op de veiligheid van senioren. Hoe inbraak- en brandveilig zijn de woningen? Zijn er voldoende voorzieningen in de buurt, zodat senioren zich op hun gemak voelen en kunnen meedoen? Ouderen wonen het liefst in gewone woonwijken, maar maak deze wel veilig, toegankelijk en seniorvriendelijk. Door ‘beschutting’ van de wijk of het dorp, houden ouderen de regie over het eigen leven

Het motto van Burgemeester Spies op de website van Alphen aan den Rijn:

“Wij zijn de veiligste 100.000+ gemeente en willen dat ook blijven. Dat kunnen we bereiken als we ons samen -politie, gemeente én inwoners- hiervoor inzetten. En we werken aan het vergroten van het veiligheidsgevoel door een gebiedsgerichte- en persoonlijke aanpak.”

Ouderen wonen het liefst in gewone woonwijken, maar maak deze wel veilig, toegankelijk en seniorvriendelijk.

Aandachtspunten van het OSO voor een seniorvriendelijke gemeente:

 • zorgt voor de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt van seniorenwoningen. Denk aan winkels en een medisch centrum. Maar ook aan een bushalte, brievenbus, geldautomaten en fietsenrekken. Houdt ook dorpen op het platteland vitaal.
 • zorgt dat deze voorzieningen voldoende toegankelijk zijn (drempelvrij),
 • heeft aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden en sociale controle.
 • Geeft senioren medezeggenschap bij de inrichting van hun woonomgeving, denk daarbij aan de verkeersveiligheid.
 • zorgt voor een integrale veiligheidsaanpak, waarbij is afgestemd tussen politie, brandweer en dienstverleners. Onderlinge samenhang is essentieel bij de preventie van en voorlichting over inbraak, diefstal, babbeltrucs, cybercrime en brandgevaar.
 • Stimuleert de samenwerking met de doelgroep via de seniorenorganisaties. Ook veel vrijwilligersorganisaties hebben projecten ‘Veilig Thuis’ lopen of kunnen deze starten.
 • geeft ouderen een rol in het veilig houden van de buurt, bijvoorbeeld bij wijkscouts of wijkapps. Stimuleer en faciliteer deze activiteiten.
 • maakt het doen van aangifte eenvoudig en laagdrempelig en zorgt voor slachtofferhulp.
 • zorgt voor een wijkagent in elke wijk.
 • zorgt voor een heldere aanpak op het gebied van voorkómen, signalering, melden en interveniëren bij ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Zorgt dat de meldpunten Veilig Thuis bekend zijn en
 • zorgt voor goede onderlinge samenwerking met andere hulpverleners.