Privacyverklaring

De privacywet ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaan op 25 mei 2018. Deze wet houdt in, dat u meer invloed krijgt over hoe het OSO met uw persoonsgegevens omgaat. Ook krijgt u het recht tot inzage in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens en het recht om die te laten wijzigen en/of (deels) verwijderen.

Onze stichting heeft de PR werkgroep opgedragen , dat deze aan de slag gaat. Hun eerste taak zal zijn het maken van een plan van aanpak. Onze stichting heeft van u een aantal gegevens, waar wij al jaren voorzichtig mee omgaan. Wij verstrekken deze nooit aan derden. Wij zullen op deze pagina aangeven waarvoor wij uw gegevens nodig hebben.

Duidelijk is dat het de PR werkgroep dit niet alleen kan. Zij is afhankelijk van de gegevens die het OSO met de participerende ouderenorganisaties wil gaan delen, denk daarbij aan bijvoorbeeld de dagtochten. Wij moeten dus aansluiten bij AVG van de participerende ouderenorganisaties.

Het leek ons goed u te laten weten, dat we volop bezig zijn om als OSO aan de eisen en voorwaarden van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming te gaan voldoen. Of wij van u als individueel persoon toestemming moeten hebben voor het gebruik van uw gegevens hangt af hoe o.a. de ouderenorganisaties e.e.a. geregeld hebben.

Print Friendly, PDF & Email