OSO – Kernpunten

1 Politiek dichtbij
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Het OSO wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

2 senioren centraal, niet de regels.
Uw inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat uw gemeente doet en hoe deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf.

3 Inclusieve samenleving
Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden

4 Voldoende inkomen voor ouderen
4a Lokaal armoedebeleid (Regelingen; vrijstelling, armoede, enz.)
4b Ouderenwerkeloosheid omlaag

6 Een veilige gemeente
aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden 
Voorlichting over inbraak, diefstal, babbeltrucs, cybercrime en brandgevaar
Aangiften eenvoudig en laagdrempelig

7 Digitalisering zonder uitsluiting
Geeft (digi-)hulp achter de voordeur of dichtbij huis
Dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk zijn
Demotica bij nieuwbouw en bestaande bouw..

8 Aandacht voor zingeving
Projecten tegen eenzaamheid
Aantrekkelijk vrijwilligersklimaat, faciliteert vrijwilligers met begeleiding.
Diversiteit van senioren en hun (culturele) achtergrong

Print Friendly, PDF & Email