Het OSO en de ouderenorganisaties hebben ruim 100 functies. Bestuurlijk, commissieleden en werkgroep medewerkers zijn altijd welkom. Heeft u interesse, zou u iets voor de ouderenorganisaties willen doen of zegt u:
“Op vrijwilligerswerk zit ik te wachten”
neem dan contact op met secetaris@oso-alphen.nl

De vacatures worden ook geplaatst op vrijwilligerspunt alphen
U kunt, op die site, ook rechtstreeks naar de OSO vacatures via: OSO Organisatie

Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties ( OSO ) is een vrijwilligers-organisatie met als doel een samenwerking en overleg tot stand te brengen tussen de bij het OSO aangesloten organisaties teneinde de belangen van alle senioren in Alphen aan den Rijn optimaal te behartigen op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.
In het OSO zijn vertegenwoordigd de ouderenorganisaties ASVA, KBO-Alphen, KBO-Boskoop, PCOB- Alphen en FNV-Senioren. Het OSO kent een viertal belangrijke kerntaken:

 1. Het kritisch volgen en becommentariëren van beleid en het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan gemeentelijke instanties en maatschappelijke organisaties.
 2. Het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.
 3. Het opstellen en het doen uitvoeren van activiteitenprogramma’s met name op het gebied van voorlichting, ontspanning en bewustwording.
 4. Het regelmatig via de verschillende communicatiemogelijkheden senioren informeren over voor senioren belangrijke ontwikkelingen en activiteiten.

Het OSO is op zoek naar:

Secretaris OSO

Enthousiaste senior die het bestuur van het OSO wil versterken met pit en een handen uit de mouwen mentaliteit. Helaas stopt onze huidige secretaris al per 1 januari, maar er is nog voldoende tijd om mee te lopen en ingewerkt te worden.

Wat doet een secretaris:

 • Is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
 • Stuurt de uitnodigingen rond en de bijbehorende stukken (een druk op de knop)
 • Regelt een vergaderruimte (voor het hele jaar tegelijk)
 • Is verantwoordelijk voor het verslag van vergaderingen
 • Denkt mee over toekomst en werkwijze van het OSO

Hoeveel tijd kost het: gemiddeld ½ dag per week. In de zomervakantie zijn er geen vergaderingen. Als je een paar weken weg wilt is er altijd vervanging mogelijk.

Wat levert het op:

 • het is vrijwilligerswerk dus geen financieel gewin.
 • wel geeft het je de mogelijkheid mee te denken en te praten over maatregelen die de gemeente Alphen aan den Rijn seniorvriendelijk kunnen maken.

Daarbij gaat het om het hele scala:  wonen, zorg en welzijn.

Wat moet je kunnen:

 • Voornaamste is affiniteit met de doelgroep
 • Daarnaast is het fijn als je een beetje met een computer overweg kunt, maar dat kan geleerd worden.
 • Iets voor de senioren in de gemeente Alphen aan den Rijn willen betekenen en bereiken

Waar kun je je melden:

 • Bij Roy Wijnberg, telefoon: 0657895605 of Email: secretaris@oso-alphen.nl

Commissielid Commissie Zorg & Welzijn Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

De Commissie Zorg en Welzijn heeft als belangrijkste taak:
1. Het onderzoeken van zorg- en welzijnsontwikkelingen voor ouderen en daarover te adviseren aan het bestuur en gemeente.
2. Het informeren over en het stimuleren van deelname aan zorg- en welzijnsactiviteiten van en door Alphense ouderen. Commissieleden hebben o.a. zitting in verschillende overlegorganen, cliëntenraden en netwerken.

Binnen de commissie is ook actief de werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO), die regelmatig informatie- en koffiemiddagen organiseert. De Commissie staat voor “Waardig ouder worden in de Alphense samenleving”.

Bijzondere wensen / Nadere toelichting:

De commissie zoekt een betrokken collega (man/vrouw/ jong/oud) die in staat is om mee te denken en te adviseren over verschillende zorg- en welzijnsonderwerpen voor en door Alphense senioren.Webredacteur Stichting OSO-Alphen

Werkzaamheden:

Hij/zij houdt de website Mijnhuisvanmorgen.nl inhoudelijk bij, vult deze aan en breidt deze waar nodig uit. De webredacteur is lid van de commissie Wonen en onderhoudt een goed contact met de webmaster, die de technische zaken van de website verzorgt.


Contact opnemen

Contact opnemen met het OSO kan op verschillende manieren, alle commissies en werkgroepen zijn direct te benaderen. Het secretariaat is op de Secretariaat: Larixstraat 7, 2404 VW Alphen aan den Rijn en per e-mail te bereiken: secretariaat@oso-alphen.nl