De privacywet ofwel de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) is ingegaan op 25 mei 2018. Deze wet houdt in, dat u meer invloed krijgt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ook krijgt u het recht tot inzage in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens en het recht om die te laten wijzigen en/of (deels) te verwijderen.

Onze stichting heeft van u een aantal gegevens, waar wij al jaren voorzichtig mee omgaan. Wij verstrekken deze nooit aan derden. Wij zullen op deze pagina aangeven waarvoor wij uw gegevens nodig hebben. Of wij van u, als individueel persoon, toestemming moeten hebben voor het gebruik/opslag van uw gegevens hangt af van hoe de ouderenorganisaties, waarvan u lid bent, dit geregeld hebben.

Een verdere samenwerking van het OSO en de individuele ouderenorganisatie op het gebied van de AVG wetgeving is hiervoor noodzakelijk. De voortrekkersrol in deze taak is belegd bij de Commissie Communicatie.