De communicatie vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen digitaal of schriftelijk, maar ook mondeling via loketten en telefoon. Dit is voor allerlei doelgroepen van belang.

Stel u daarom regelmatig de vraag: wat betekent een specifieke regeling voor iemand persoonlijk? Wanneer kom ik bijvoorbeeld in aanmerking voor een Wmo – voorziening, zoals hulp en ondersteuning of woningaanpassingen? Hoe werkt dat, hoe regel ik dat en wat is mijn invloed daarop?

Persoonlijke aandacht is belangrijk. Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning van senioren niet vastlopen op bureaucratie zoals procedures, protocollen en ingewikkelde administratie.

  • geeft heldere, toegankelijke informatie over de aard, beschikbaarheid en kosten van voorzieningen, op de gemeentelijke website maar ook in brochures.
  • gebruikt een mix van communicatiemiddelen (ook filmpjes en pictogrammen) zodat alle senioren daadwerkelijk worden bereikt, met oog voor de (culturele en etnische) verschillen.
  • zorgt dat er menselijke hulp is, bijvoorbeeld door middel van loketten.
  • zorgt voor eenvoudige procedures en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen; dus geen lijsten met 100 vragen.
  • neemt de wensen van 50-plussers, en niet het budget, als uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van zorg en ondersteuning.
  • stimuleert onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken. Kent de vrijwilligere ouderenadviseurs.