verkiezingen

1 Politiek dichtbij
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Het OSO wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.
LEES HIER MEER.

begrijpen

2 Senioren centraal, niet de regels.
Uw inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat uw gemeente doet en hoe deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf.
LEES HIER MEER.

hand geven

3 Inclusieve samenleving
Menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen kunnen eenzaamheid verkleinen. Het kan onderling begrip en solidariteit vergroten en helpt bij waardig ouder worden.
LEES HIER MEER.

portemonnee

4 Voldoende inkomen voor ouderen
– Lokaal armoedebeleid
Regelingen; vrijstelling, armoede, enz.
LEES HIER MEER.

Ouderenwerkeloosheid omlaag
LEES HIER MEER.

seniorenzorg

5 Integrale aandacht voor wonen, zorg & welzijn
Goede ouderenzorg
LEES HIER MEER.

– Samenspel tussen hulpverleners
LEES HIER MEER.

– Voldoende passende woningen voor senioren
LEES HIER MEER.

paraplu

6 Een veilige gemeente
Aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden. 
Voorlichting over inbraak, diefstal, babbeltrucs, cybercrime en brandgevaar.
Aangiften eenvoudig en laagdrempelig.
LEES HIER MEER.

computer

7 Digitalisering zonder uitsluiting
Geeft (digi-)hulp achter de voordeur of dichtbij huis.
Dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk zijn.
Domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw.
LEES HIER MEER.

bezoek

8 Aandacht voor zingeving
Projecten tegen eenzaamheid.
Aantrekkelijk vrijwilligersklimaat, faciliteer vrijwilligers met begeleiding.
Diversiteit van senioren en hun (culturele) achtergrond.
LEES HIER MEER.