Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. Het OSO wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

Nu gaat dat nog niet altijd goed. Veel senioren vertellen ons dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Dat gevoel is niet anders dan bij andere inwoners, maar senioren hebben daarbij ook specifieke belangen. Zij hebben iets zinnigs te vertellen en willen blijven meedoen in de samenleving. Ouderenorganisaties ASVA, FNV senioren, KBO Alphen, KBO Boskoop en de PCOB geven deze senioren een stem en zeker hun ‘Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties’ (het OSO) is een goede gesprekspartner voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke organisaties, het OSO heeft drie algemene aanbevelingen voor elke lokale bestuurder:

  1. Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat senioren zich (weer) in de politiek kunnen herkennen.
  2. Streef naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
  3. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.