Advies van Raad van Ouderen: “Mantelzorg voor en door ouderen”.

Samenvatting

Door de ontwikkelingen in onze samenleving als de dubbele vergrijzing, de krapte op de
arbeidsmarkt en de snel stijgende zorgkosten, wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers. En dat terwijl het aantal potentiële mantelzorgers per zorgvrager komende decennia sterk afneemt (van 5 in 2018 naar 3 in 2040), de mantelzorger steeds ouder wordt en in de toekomst zelfs steeds vaker een 75-plusser is. Dat is de aanleiding voor een advies vanuit de Raad van Ouderen over het thema Mantelzorg.
Mantelzorg voor en door ouderen onderscheidt zich van andere vormen van mantelzorg – zoals voor een zorgintensief kind of jonge partner – o.a. doordat de zorgvraag toeneemt en het in de loop van de tijd zwaarder wordt, mantelzorgers vaak zelf ook ouder en daardoor mogelijk kwetsbaar zijn; mantelzorgers en ouderen zijn opgegroeid in de verzorgingsstaat en verwachten daardoor (te) veel van de overheid. Mantelzorgers van ouderen met een migratieachtergrond en mantelzorgers van ouderen die alleen staan en/of geen kinderen hebben, zijn groepen waar extra aandacht voor nodig is.

Conclusie en aanbevelingen

Het OSO zal zich inzetten om met de commissies Wonen en Zorg & Welzijn de aanbevelingen te realiseren in samenwerking met de Gemeente Alphen aan den Rijn, Tom in de buurt, Politieke partijen en indien mogelijk het Diaconaal Platform Alphen.

De conclusie en de aanbevelingen in het Advies Raad van Oudere onderschrijft het OSO.
Download hier het advies (een pdf van 404 Kb).

Vragenlijst

Voor dit advies is een vragenlijst uitgezet onder het panel van MantelzorgNL, de achterban van NOOM en de achterban van de Raad van Ouderen. Daarnaast zijn er focusgroepen en gesprekken gehouden, met onder meer migranten-ouderen en ouderen, die niet digitaal vaardig zijn. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat 70 procent van de mantelzorgers tussen 60 en 80 jaar oud is. 9 procent is ouder dan 80 jaar. Zij zorgen voornamelijk voor hun partner: 46 procent. Of voor (schoon-)ouders: 27 procent. Opvallend is dat 12 procent van de zorgvragers alleenstaand is.

Onder de respondenten leven grote zorgen over de toekomst: zorg om zich verlaten en geïsoleerd te gaan voelen en zelfs boosheid. De mantelzorg zou men graag met meer mensen willen delen maar er is schroom dit te vragen (20%) , men kent te weinig mensen (56%), of mensen om hen heen hebben het te druk (52 procent) of wonen te ver weg (50 procent). Bij Familieleden die niet meehelpen, is er waardering voor het werk van de mantelzorger. Mantelzorgers vragen makkelijker hulp aan een zorgmedewerker dan aan een andere mantelzorger.

Download hier de vragenlijst (een pdf van 419 Kb).