Inclusieve samenleving

Wanneer we omzien naar elkaar, verstevigen we de sociale cohesie in onze gemeente. Daarmee creëren we een inclusieve samenleving: een samenleving waarin plaats is voor alle generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm en rijk.

Mantelzorgers, vrijwilligers en een persoonlijk sociaal netwerk kunnen ouderen bijstaan als het leven zwaar valt. Maar ook de inrichting van onze woonomgeving heeft veel effect op hoe we ons voelen en kunnen bewegen.

  • Zorgt dat ouderen de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden en andersom. Ouderenorganisaties kunnen daartoe een goede gesprekspartner zijn.
  • maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten mogelijk, ook voor ouderen met een kleine portemonnee.
  • zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden.
  • faciliteert een variëteit aan ontmoetingen in de wijk.
  • let bij (her)inrichting van buurten en kruispunten op langzame voetgangers (rollators/scootmobielen).
  • zorgt voor voldoende bankjes.
  • zorgt voor vervoer van deur tot deur.
  • maakt bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand.

Goed voorbeeld:
Twee wethouders in Houten gingen zelf een dag in een rolstoel op pad om te ontdekken hoe toegankelijk de voorzieningen in de gemeente zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze gingen naar een winkelcentrum en naar het station. Ze ontdekten dat geparkeerde fietsen de toegangswegen blokkeerden, invalidentoiletten en -parkeerplaatsen slecht waren aangegeven en dat trappen en opstappen blokkades vormen. Er waren ook positieve punten: drempelvrije toegangen, vlakke bestrating en brede paden in het winkelcentrum. Houten is inmiddels aan de slag gegaan met de verbeterpunten.

Print Friendly, PDF & Email