Commissie OSO – Zorg & Welzijn stelt zich ten doel de senioren door voorlichting zich tijdig te laten verdiepen in de veranderingen binnen het sociaal domein.

Waardig ouder worden in de Alphense samenleving.

Vanuit het vastgestelde beleid van het OSO ziet de Commissie Zorg & Welzijn het als haar
belangrijkste taak om mede zorg te dragen om waardig ouder te worden in de Alphense
samenleving.
De Commissie Zorg & Welzijn staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar
en waarin we de sociale cohesie verstevigen. Daarmee creƫren we een inclusieve
samenleving waarin plaats is voor alle generaties, alle culturen en alle etniciteiten, arm
en rijk.

Cliƫntondersteuning

Voor Wmo aangelegenheden verwijzen wij u naar het serviceplein. Daar kunt u ook een cliĆ«ntondersteuning, via telefoonnummer 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail, aanvragen.

Samenstelling van de Commissie

  • De Commissie bestaat uit leden die gezamenlijk kennis en ervaring hebben op de werkgebieden Welzijn, Zorg en Wonen.
  • Regelmatig worden deskundigen vanuit verschillende achtergronden en werkend in verschillende disciplines uitgenodigd. Dit kunnen zijn cliĆ«ntondersteuners en seniorenadviseurs. Maar ook andere commissieleden en deskundigen met kennis van woningaanpassing en woonvoorzieningen.
  • Commissieleden hebben o.a. zitting in verschillende overlegorganen, cliĆ«ntenraden en netwerken.
  • Binnen de Commissie is ook actief de Werkgroep Ouderen voor Ouderen (OVO), die regelmatig informatie- en koffiemiddagen organiseert.
  • De Commissie vergadert maandelijks en de voorzitter heeft qualitate qua zitting in het bestuur van het OSO.
Ada Renout
Lidemail
Jan HeemskerkLidemail
Lyda de Jong Voorzitteremail
Berend GrootLidemail
Frederike MagezLidemail