Het OSO bestaat, naast het bestuur, uit diverse commissies en werkgroepen: Commissies Wonen, Zorg & Welzijn, Activiteiten en Communicatie en de werkgroepen De vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastingservice.

De ouderenorganisaties aangesloten bij het OSO geven maatschappelijk steun aan alle Alphenaren met de volgende commissies en werkgroepen:

Commissie Wonen

Deze commissie heeft als doelstelling om, uiterlijk in 2020, het woningaanbod van koop- en huurwoningen in overeenstemming te laten brengen met de woningbehoefte en woonwensen voor senioren. Daarnaast, samen met partners en de werkgroep Mijn huis van morgen, senioren bewust te maken over aanpassingen in hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen. LEES HIER MEER.

Commissie Zorg & Welzijn

Zij stelt zich ten doel om senioren langer thuis te kunnen blijven, wat nog eens wordt versterkt door de sluiting van de verzorgingshuizen. LEES HIER MEER.

Commissie Activiteiten

De commissie zet zich in voor dagtochten, fietsen, midgetgolf, wandelen, film in Castellum en lezingen. LEES HIER MEER.

Commissie Communicatie

Zij stelt zich ten doel om de website OSO-Alphen.nl toegankelijk te maken voor alle Alphenaren. Door informatie te geven vanuit de commissies en werkgroepen in het Seniorennieuws en de website van het OSO. LEES HIER MEER.

De vrijwillige Ouderenadviseur

Deze ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op de terreinen: inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. LEES HIER MEER.

Belastingservice

Voor de gratis hulp bij het invullen van een belastingbiljet of een (wijzigings-) formulier voor de huur- of zorgtoeslag, beschikken de ouderenorganisaties over vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid als belastingexpert. Leden van een ouderenorganisatie kunnen op verschillende manieren met hen in contact komen. LEES HIER MEER.

En bij de gemeente…

Er is een aantal OSO vrijwilligers als cliëntondersteuner, aangesloten bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij geven ondersteuning geeft bij een gesprek

  • op het Serviceplein,
  • bij Participe,
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
  • Jeugd- en Gezinsteams (JGT),
  • Tom in de Buurt
  • of de woningcorporatie.

Onderwerpen kunnen zijn: huishoudelijke hulp, financiën, Wmo, persoonsgebonden budget (PGB), wonen of zorg. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeentelijke website.