Commissies en Werkgroepen

Het OSO bestaat, naast het bestuur, uit diverse commissies en werkgroepen:
Commissies Wonen en Zorg & Welzijn en de werkgroepen OvO,  Activiteiten,
Pr & Communicatie en Mijn huis van morgen. 
.
De ouderenorganisaties aangesloten bij het OSO geven maatschappelijk steun aan alle Alphenaren met de werkgroepen:
Hulp bij belastingaangiften(Huba’s) en Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA)   
.
Commissie Wonen heeft als doelstelling om, uiterlijk in 2020, het woningaanbod van koop-en huurwoningen in overeenstemming te laten brengen met de woningbehoefte en woonwensen voor senioren. Daarnaast samen met partners en de werkgroep Mijn huis van morgen senioren bewust te maken over aanpassingen in hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen.
.
Commissie Zorg & Welzijn stelt zich ten doel om senioren langer thuis te kunnen blijven, wat nog eens wordt versterkt door de sluiting van de verzorgingshuizen.
.
Werkgroep OvO: “Ouderen voor Ouderen” is mede opgericht voor de bestrijding van eenzaamheid, één van de hoofdpunten van hun beleid
.
Werkgroep Activiteiten :De werkgroep zet zich in voor dagtochten, fietsen, midgetgolf, wandelen, film in Castellum en lezingen.
.
Werkgroep PR & Communicatie stelt zich ten doel om de website OSO-Alphen.nl toegankelijk te maken voor alle Alphenaren. Door informatie te geven vanuit de commissies en werkgroepen in het Seniorennieuws en de website van het OSO
.
Mijn huis van morgen: Aanpassen of verhuizen is een keuze uit twee uitersten. Eigenlijk willen we geen van twee. Blijvend Thuis, daar gaan we voor. Welke mogelijkheden zijn er? Onder voorwaarden kunt u gebruik maken van de Wmo-voorzieningen, zowel bij het aanpassen van de bestaande woning als bij een noodzakelijke verhuizing
.
De vrijwillige ouderenadviseur: ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op de terreinen: inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie
.
Belastingservice: Voor de gratis hulp bij het invullen van een belastingbiljet of een (wijzigings)formulier voor de huur- of zorgtoeslag beschikken de ouderenorganisaties over vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid als belastingexpert. Leden van een ouderenorganisaties kunnen op verschillende manieren met hen in contact komen.
.
Er is een aantal OSO vrijwilligers aangesloten, als cliëntondersteuner, bij de gemeente Alphen aan den Rijn die ondersteuning geeft bij een gesprek op het serviceplein, bij Participe, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en Gezinsteams (JGT), Tom in de Buurt of de woningcorporatie. Voor onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën, Wmo, persoonsgebonden budget (PGB), wonen of zorg. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeentelijke website.

Print Friendly, PDF & Email