Beste leden van de diverse ouderenorganisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn

Wie vanwege zijn of haar leeftijd stopt met werken, laat met de pensionering wel het werk, maar uiteraard niet de professionele kennis en kunde achter zich. Er zijn in onze gemeente ongetwijfeld veel mensen die beschikken over een grote expertise op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven. Niet iedereen schrijft memoires, niet iedereen onderhoudt nog levendige contacten met voormalige collega’s, niet iedereen vindt in de eigen omgeving een luisterend oor voor de mooie verhalen die er zijn te vertellen over wat er in dat rijke werkzame leven allemaal is voorgevallen.

Met het ouder worden kan de belevingswereld kleiner worden, zelfs als je vaak op reis gaat. Gezondheidsklachten worden belangrijker als gespreksonderwerp, evenals het wel en wee van kinderen en kleinkinderen. Al die complexe vragen waarmee je vroeger als professional dagelijks werd geconfronteerd, doen er niet meer toe. Voor sommigen een zegen, voor anderen roept het de vraag op: doet mijn kennis en kunde en nog toe? Doe ik er nog toe?

Het OSO, het samenwerkingsorgaan van de verschillende ouderenorganisaties in Alphen aan den Rijn, houdt zich bezig met velerlei vragen, maar de kernvraag luidt: hoe kunnen wij eraan bijdragen dat het leven van ouderen, zowel fysiek als mentaal, zowel economisch als sociaal, optimaal kan worden geleefd. Nu is de diversiteit onder ouderen zo breed als de samenleving zelf en dus zijn de behoeften aan voorzieningen voor het goede leven zeer verschillend. Vragen rond huisvesting, gezondheid, financiën, sociale netwerken etc. komen in het OSO geregeld aan de orde. Er is overleg en samenwerking met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties op het gebied van woonvoorzieningen, maatschappelijke ondersteuning, armoedebestrijding, voorlichting op allerlei gebied, van medicijngebruik tot belastingaangifte, er is veel aandacht voor het vraagstuk van eenzaamheid. Er wordt in Alphen al veel georganiseerd voor ouderen. En natuurlijk is er een groep die er geen behoefte aan heeft dat er iets voor hen wordt georganiseerd. Maar voor mensen die zich de vraag stellen wat ze nog kunnen met alles wat ze in hun werkzame leven hebben opgebouwd, willen we de mogelijkheid scheppen om actief hun kennis en kunde te gaat delen met anderen.

Het is dus juist de groep met een rijke beroepservaring, met grote deskundigheid en veel kennis die niet langer zomaar kan worden ingezet, waarop we graag een beroep willen doen. Misschien kan het mes aan twee kanten snijden. Wat dacht u van een levendige discussie onder ouderen over uiteenlopende onderwerpen, onder leiding van deskundigen uit de eigen omgeving, die op basis van hun beroepsmatige achtergrond een boeiende en inspirerende bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de algemene ontwikkeling van anderen.

We willen als OSO graag een poule vormen van sprekers en denkers, forumleden en discussieaanjagers met kennis van zaken en de behoefte en bereidheid om de eigen deskundigheid vruchtbaar in te zetten ten dienste van generatiegenoten.

We willen graag een inventarisatie houden:

  1. Over welke kennis en kunde beschikt u die u in wat voor vorm dan ook in zou kunnen en willen zetten voor anderen?
  2. Welke thema’s vindt u zodanig interessant dat u het de moeite waard vindt om er uw huis voor uit te komen?
  3. Aan welke vorm (lezing, forumdiscussie, gespreksgroep, debat) geeft u de voorkeur bij de diverse onderwerpen?
  4. Kunt u namen doorgeven van mensen die naar uw mening beschikken over deskundigheid die ingezet zou kunnen worden ten behoeve van de beoogde activiteiten?

Wij hopen van harte op een zodanig grote respons dat we in staat zijn het komende seizoen diverse dagdelen te vullen met inspirerende bijeenkomsten, zodat onze belevingswereld niet kleiner, maar groter wordt. Een mentale ontdekkingstocht onder leiding van ervaren gidsen!

U kunt uw antwoorden sturen naar secretaris@oso-alphen.nl

Print Friendly, PDF & Email