Prettig ouder worden is een uitdaging was voor ons het thema voor de seniorenbijeenkomst in Avifauna. Helaas is dat niet door gegaan door Corona. Het Thema zegt al genoeg, als het coalitieakkoord dit mee kan nemen zou dat prachtig zijn.

Wat zal er in het coalitieakkoord komen te staan

 • Wij willen als coalitie dat senioren langer, gelukkig, gezellig, zelfstandig en zinvol kunnen leven.
 • Wij gaan er voor zorgen dat we de wereld van senioren kennen! Zodat de senioren zich (weer) in de politiek zal herkennen.
 • Wij streven naar een leeftijdsvriendelijke en veilige gemeente.
 • Wij betrekken senioren actief bij het maken en uitvoeren van een seniorenbeleid.
 • Wij streven er naar om senioren een structurele plaats te geven in advies- en overlegorganen.
 • Wij gaan voor een goede communicatie.
 • Wij willen dat de gemeente maatwerk levert (ook voor laaggeletterden en digibeten).
 • Wij willen echt aandacht geven bij de dienstverlening i.p.v. In – en uitrennen en je administratie bijwerken.
 • Wij gaan voor een goede afwikkeling zorgen betreffende mantelzorg.
 • Wij gaan hofjes bouwen waarin senioren elkaar van nature ontmoeten: voorkom eenzaamheid.
 • Het coalitieakkoord geeft dan aan dat levensbehoeften op reële afstand bereikbaar zal zijn, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Ouderenzorg is geen bijzaak meer, het is de hoofdzaak geworden van het gemeentelijk beleid. Wij creëren een seniorvriendelijk gemeente.
Daar worden we allemaal jong en oud – beter en minder onrustig van!

Mooi is dat al een aantal politieke partijen hebben aangegeven dat ze met ons van gedachten willen wisselen.