ABN AMRO en de stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW) hebben de handen ineengeslagen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Beide organisaties gaan hun kennis en ervaring delen om deze problematiek tegen te gaan. Ieder jaar worden naar schatting 30.000 ouderen slachtoffer van diefstal en financiële misleiding. In 85 procent van de gevallen is het iemand uit de directe vertrouwensomgeving die verantwoordelijk is voor dit misbruik. Seniorencoaches. Bij ABN AMRO werken veertien speciaal opgeleide Seniorencoaches door het hele land. Zij komen bij de klant thuis op bezoek of helpen via de te
lefoon, webcam en e-mail. De Seniorencoach helpt met de dagelijkse bankzaken, waarvoor de klant normaal een afspraak op het kantoor zou maken. Deze Seniorencoaches zijn getraind in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op mogelijk financieel misbruik. Stichting SVOW biedt een breed palet aan oplossingen op het gebied van voorkomen en stoppen van financieel misbruik zoals voorlichting, mediation en nazorg. De medewerkers van ABN AMRO zullen hun klanten wijzen op de expertise van de stichting.