Senioren zijn vaak afhankelijk van een mantelzorger, een andere senior of een partner, kind, kleinkind of een familielid, vriend of kennis, misschien zelf uw buren.
Als inwoner van de Gemeente Alphen aan den Rijn, kunt u een manelzorgcompliment laten aanvragen voor uw mantelzorger als blijk van waardering bij ondersteuning van minimaal drie maanden, een dag per week en dat is sneller dan u denkt.
Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon.
Door strengere privacywetgeving geeft uw mantelzorger zelf zijn of haar betalingsgegevens door.
.
Dank je wel voor je inzet als mantelzorger
De gemeente stelt € 200 beschikbaar voor uw mantelzorger. Net als u vindt de Gemeente Alphen aan den Rijn het belangrijk om waardering voor de inzet van mantelzorgers te tonen. Het mantelzorgcompliment wordt op 10 november (Dag van de Mantelzorg) aan de mantelzorger uitbetaald.
.
Meer informatie over mantelzorgcompliment
Via www.alphenaandenrijn.nl/mantelzorgcompliment leest u meer informatie over het mantelzorgcompliment en daar kunt u ook direct een aanvraag doen. Doe uw aanvraag vóór 1 oktober 2021.

Heeft u moeite met het invullen van de aanvraag van het mantelzorgcompliment? U kunt een vrijwilliger inschakelen!