Ouderen en zelfbeschikking

Lezing door Mevr. Dorothea Touwen, Docent en onderzoeker Medische Ethiek aan de LUMC voor het OSO in Alphen aan den Rijn op 24 januari 2018 met sheets

Een middag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensten over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?
De sheets kunt u hier downloaden