Gemeenteraadsverkiezingen.

Veel Alphenaren hebben de gelegenheid opgepakt om te vertellen wat ze vinden van onze gemeente. Daarvoor onze dank!

De politieke partijen hebben wij hier over geïnformeerd en deze hebben aangegeven dat ze de inbreng zeer op prijs stellen. Dat ze hebben mogen luisteren naar Alphenaren.

We gaan twee senioren uitnodigen om hun inbreng toe te lichten.

Jaap Peters zal hen een paar vragen stellen op 21 februari bijvoorbeeld :
• Vertel nog eens wat uw heeft geschreven?
• Jaap Peters maakt daarvan een stelling voor de politieke partijen.
• U mag vanuit de zaal hierop reageren.
• Worden we dan een seniorvriendelijkegemeente?
• Gaan we na deze avond “Langer, gelukkig, gezellig, zelfstandig en zinvol leven?”.

Wees erbij! Vanaf 19.00 uur bent u welkom.