Gemeente Alphen aan den Rijn wil graag dat u comfortabel, veilig en met plezier in uw huidige woning kunt blijven wonen.

Ook met een zorgvraag die een aanpassing van de woning vereist of met de wens de woning voor te bereiden op de toekomst. Dit kunnen kleine of grote aanpassingen zijn, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van drempels, verbreden van deuren of het aanpassen van keuken of sanitair. Deze aanpassingen kosten natuurlijk geld. Vanaf januari 2018 ondersteunt de gemeente haar inwoners met een Blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Blijverslening is bedoeld voor huiseigenaren en individuele huurders. De lening geldt niet voor VvE’s. Zzp’ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn.

Stimuleringsfonds Volshuisvesting (SVn)

Met de Blijverslening wordt onder bepaalde voorwaarden een lening verstrekt tegen een gunstig rentepercentage. De lening wordt als bouwkrediet aan u verstrekt via het SVn.

Aanvragen Blijverslening

U belt (14 0172), mailt of bezoekt het Serviceplein en geeft aan dat u gebruik wilt maken van de Blijverslening. Een consulent neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek. De gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies. Kijk op de website voor de volledige informatie: https://www.alphenaandenrijn.nl/blijverslening.