OSO – SENIORENBIJEENKOMST AFGEBLAZEN

Het bestuur van het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties heeft besloten de geplande Seniorenbijeenkomst op woensdagmiddag 17 november niet door te laten gaan. Het aantal besmettingen neemt ook in onze gemeente fors toe en daarom vindt het OSO bestuur het niet verantwoord om een gezellige bijeenkomst van méér dan honderd senioren in Avifauna te organiseren. Zéker onze oudere medeburgers hebben recht op zoveel mogelijk bescherming en mogen niet nodeloos in gevaar worden gebracht. Het OSO bestuur betreurt uiteraard deze beslissing maar is ervan overtuigd dat er gezien de negatieve ontwikkelingen geen andere beslissing mogelijk was.

Aanvang 13.30 uur Sluiting 16.30 uur

zaal open vanaf 13.00 uur

Avifauna, Hoorn 65, Alphen aan den Rijn

Op naar een Seniorvriendelijke gemeente !!!

Na inschrijving ontvangt u per e-mail het entreebewijs.

Forumleden met de onderwerpen: Sociaal domein. Adviesraad, Wonen en Zorg.

De OSO-kernpunten

Participanten van het OSO