Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
nodigt u van harte uit.

Doelgroep:
– Leden van de Samenwerkende Ouderenorganisaties.
– Vrijwilligers verbonden aan het OSO.
– 50-plussers uit de gemeente Alphen aan den Rijn.
– Vertegenwoordigers lokale politieke partijen.
– Vertegenwoordigers lokale seniorenorganisaties.

Gasten:
Han de Jager, CDA wethouder Alphen aan den Rijn, Sociaal Domein,
Koos van Arkel, Voorzitter Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn
Monique Brewster, Directeur bestuurder Woonforte
Ruud Gebel, Huisarts, Huisartsenpraktijk Prelude
Vertegenwoordigers plaatselijke politieke partijen

Thema’s:
– Hoe denkt u over onze gemeente?
– Wat verwachten wij van: -Sociaal domein, – Adviesraad Samenleving, – Woonforte, – Huisartsenpraktijk (HAP).
– Welke kernpunten heeft het OSO.

Aanmelden vanaf 1 september 2021, na inschrijving ontvangt u per e-mail het entreebewijs.