Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Doelstelling Inschrijving Entreebewijs

Aanmelden vanaf 1 september 2021, na inschrijving ontvangt u per e-mail het entreebewijs.