Aan de leden van het bestuur van de Stichting OSO Alphen aan den Rijn.
Graag nodig ik je uit tot het bijwonen van de vergadering van de stichting op

woensdag 17 mei 2023, aanvang 10.00 u., locatie wijkcentrum Kerk en Zanen, kamer 9.

De agenda is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag van vergadering 5 april 2023.
3. Actielijst.
4. Besluitenlijst.
5. Jaarplanner.
6. Verslag werkgroep Communicatie.
7. Financiën.
8. Jaarplan 2023.
  • Activiteitenoverzicht 2023 door de commissies Zorg & Welzijn en Wonen.
9. Regiovisie “Samen komen we verder Code Rood.”
10. Armoedebeleid.
11. Verslag Commissies.
  • Wonen.
  • Opgave discussiepunten mbt de samenwerking met de RABO bank over nieuwbouwplannen van de overheid.
  • Zorg & Welzijn.
12. Verslag andere organisaties.
  • FNV Senioren.
  • KBO Boskoop.
  • ASVA.
  • KBO.
  • PCOB.
13. Recapitulatie actiepunten en te publiceren punten voor de website.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Datum volgende vergadering: 28 juni 20