Home

Het OSO is een stichting met de volledige naam Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties en is er voor alle ouderen boven de 50 jaar in Alphen aan den Rijn.
Het OSO wilt voor u op de website een UIT-agenda bijhouden. Thans verwijzen wij u naar het Seniorennieuws of de website van de ASVA.
Het OSO bestuur bestaat uit afgevaardigden van deelnemende organisaties met daarnaast de voorzitters van de commissies Wonen en Zorg&Welzijn.
Naast de Commissie Wonen en Commissie Zorg & Welzijn zijn actief de werkgroepen: OvO (Ouderen voor Ouderen), Mijn huis van morgen, Activiteiten, Communicatie & PR. 
Werkgroepen en de Ouderenorganisaties: Ouderen adviseurs en Belastingen (HUBA).
Het OSO zoekt samenwerking met instanties die ouderen hulp bieden zoals: Wmo waarbij het OSO cli├źntondersteuning geeft bij Wmo aangelegenheden i.o.m. de gemeente Alphen, Banken, IZO en Vegro
Het OSO schrijft regelmatig in het Seniorennieuws, een uitgave van drie Alphense ouderenorganisaties.
Het OSO heeft voor u enkele websites en e-mails verzameld.
Het OSO is te bereiken via het secretariaat, bestuursleden en voor de website de webredactie.